Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

Raziskovalna dejavnost
Center sodeluje v raziskovalnih projektih Univerzitetnega kliničnega centra. Natančnejši podatki ter bibliografija zdravnikov je razvidna na spletnih straneh:

Zdravniki smo vključeni v slovensko strokovno združenje Sekcije za transfuzijsko medicino pri SZD. Zaposleni v zdravstveni negi so v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anasteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji in laboratorijsko osebje v Združenju laboratorijskih tehnikov in Slovenskem združenju za klinično kemijo.

Pedagoški procesi
V okviru svoje pedagoške dejavnosti oddelek sodeluje v programih:

  • Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
  • Podiplomskih programih Fakultete za zdravstvene vede
  • Medicinske fakultete v Mariboru in Ljubljani

Sodelovanje z drugimi inštitucijami
Center za transfuzijsko medicino sodeluje na področju transfuzijske medicine z drugimi podobnimi strokovnimi institucijami v Sloveniji in izven nje, predvsem z institucijami v Hrvaški, Bosni in Hercegovini, kakor tudi z nekaterimi transfuzijskimi ustanovami v državah evropske unije.

Strokovna srečanja
Zdravniki, kakor tudi zaposleni v zdravstveni negi in laboratorijski dejavnosti, redno sodelujejo na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih kot aktivni udeleženci.