Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Klinika za ginekologijo in perinatologijo

Organizacijska vodja Klinike za ginekologijo in perinatologijo: prof. dr. Darja Arko, dr. med.; tel. 02/ 321 24 78; darja.arko@ukc-mb.si

Strokovni vodja Klinike za ginekologijo in perinatologijo: prof. dr. Iztok Takač, dr. med., višji svétnik; tel. 02/ 321 24 07 ali 02/ 321 24 45; iztok.takac@ukc-mb.si

Strokovna vodja zdravstvene nege Klinike za ginekologijo in perinatologijo: Marija Horvat, dipl. m. s.; tel. 02/ 321 13 89; faks štev.: 02/ 321 20 85;  marija.horvat@ukc-mb.si

Tajništvo Klinike za ginekologijo in perinatologijo: Andreja Šlag, dipl. ekon. – višja strokovna sodelavka v splošnih službah; tel. 02/ 321 21 78; gin.perinat@ukc-mb.si


  Administracija Klinike za ginekologijo in perinatologijo:

  • Simona Belec, zdravstveno administrativna sodelavka
  • Saša Hojski, zdravstveno administrativna sodelavka
  • Alenka Jurčec, zdravstveno administrativna sodelavka
  • Mateja Kmetec, dipl. log., zdravstveno administrativna sodelavka
  • Suzana Knuplež, posl. sek., vodja zdravstvene administracije Klinike za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor
  • Tanja Koder, zdravstveno administrativna sodelavka
  • Andreja Mulec, dipl. ekon., zdravstveno administrativna sodelavka
  • Maja Oplot, zdravstveno administrativna sodelavka
  • Marija Sinič, zdravstveno administrativna sodelavka
  • Natalija Švarc, dipl. ekon., zdravstveno administrativna sodelavka
  • Alenka Ferk, zdravstveno administrativna sodelavka
  • Natalija Majhenič, zdravstveno administrativna sodelavka
  • Katja Munda, dipl. org. menedž., zdravstveno administrativna sodelavka
  • Vesna Perko, zdravstveno administrativna sodelavka
  • Bernarda Unger, posl. sek., vodja zdravstvene administracije Oddelka za perinatologijo
  • Damjana Vake, zdravstveno administrativna sodelavka
  • Helena Plečko, zdravstveno administrativna sodelavka
  • Barbara Šuman, zdravstveno administrativna sodelavka
  • Lea Jančič, zdravstveno administrativna sodelavka