Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb (EOBO)

Začetki področja obvladovanja bolnišničnih okužb v UKC Maribor segajo v leto 1989, ko je bila takrat v SB Maribor ustanovljena Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO). Njen prvi predsednik je bil infektolog Ludvik Hajdinjak, dr. med. Po njegovi upokojitvi je vodenje KOBO prevzela infektologinja asist. mag. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med.
Zaradi vse večjih potreb po delovanju na tem področju je bila 1. 9. 2005 ustanovljena Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb (EOBO), ki je delovala v okviru Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja. Prva vodja enote je bila asist. mag. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med.

Od 1. 9. 2015 je EOBO samostojna organizacijska enota v okviru UKC Maribor in jo vodi Lea Knez, dr. med.

EOBO izvaja redno epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb, skrbi za doktrino na področju obvladovanja bolnišničnih okužb in redno izobraževanje vseh zaposlenih v UKC Maribor v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje bolnišničnih okužb. EOBO izdaja tudi navodila za delo in se aktivno vključuje v obravnavo posebnih epidemioloških situacij. Svetuje pri izvedbi ukrepov ob gradbenih posegih ter nabavi opreme in materiala, ki se uporablja v diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in drugih postopkih.

Vsako leto izvede cepljenje zaposlenih proti gripi, po potrebi pa izvaja tudi ostala cepljenja za zaščito zaposlenih v UKC Maribor.

V okviru EOBO deluje tudi ambulanta za bolnišnične okužbe, ki je namenjena obravnavi zdravstvenih delavcev in drugih delavcev, zaposlenih v zdravstvu za celotno regijo, v njej pa obravnavamo tudi bolnike kolonizirane z večkratno odpornimi mikroorganizmi.