Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Klinika za interno medicino

Organizacijski vodja Klinike za interno medicino: prof. dr. Robert Ekart, dr. med, svétnik, 02 321 23 38

Strokovni vodja Klinike za interno medicino: prof. dr. Radovan Hojs, dr. med., višji svétnik, 02 321 22 45

Strokovni vodja zdravstvene nege Klinike za interno medicino: Petra Kolar, dipl. m. s., 02 321 22 44

Tajništvo Klinike za interno medicino: Branka Haložan, posl. sek., 02 321 28 71, branka.halozan@ukc-mb.si


Kliniko za interno medicino sestavljajo:


Danes imajo bolniki z notranjimi obolenji v mariborski bolnišnici na voljo 207 bolniških postelj, zaposlenih 47 zdravnikov specialistov internistov, 20 specializantov za področje interne medicine, v povprečju letno gostimo okoli 40 sekundarijev, 40-45 sekundarijev s področja urgentne medicine in 40 specializantov različnih strok in do 30 študentov Medicinske fakultete Ljubljana, zaposlenih je 38 diplomiranih medicinskih sester 34 višjih medicinskih sester, 139 srednjih medicinskih sester, 8 bolničarjev in 30 nezdravstvenih delavcev.
Povprečna zasedenost bolniških postelj je 91,5 %, povprečna ležalna doba 7,9 dni. Vsako leto narašča število ambulantnih internističnih pregledov - skupaj jih je na leto že čez 45.000, od tega je prvih pregledov okoli 30.000 in ponovnih pregledov 15.000.
Zdravniki aktivno sodelujejo pri pouku in vajah iz interne medicine študentov ljubljanske medicinske fakultete, mariborske medicinske fakultete, predavajo na mariborski visoki zdravstveni šoli in mariborski srednji zdravstveni šoli ter na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. V študijskem letu 2005/2006 je prvič razpisala vpis na doktorski študij program "Biomedicinska tehnologija" Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, pri kateri sodelujejo tudi naši učitelji. Naši zdravniki se izpopolnjujejo in aktivno sodelujejo na številnih kongresih in simpozijih doma in v tujini. Njihove bibliografije vključujejo številne objave v priznanih mednarodnih strokovnih publikacijah.
V okviru Kliničnega oddelka za interno medicino redno organiziramo predavanja specialistov ter kazuistiko sekundarijev in specializantov za študente, sekundarije, specializanter ter specialiste SBM. Prav tako so organizirani skupaj z zdravniki Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin tečaji iz temeljnih in nadaljnih postopkov oživljanja za zdravnike in negovalni kader SBM.
Že vrsto let organiziramo strokovno srečanje internistov in zdravnikov splošne medicine "Iz prakse za prakso" z mednarodno udeležbo.
V okviru Kliničnega oddelka za interno medicino organiziramo tudi učne delavnice za splošne zdravnike in družinske zdravnike.