Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Oddelek za nuklearno medicino

Radioizotopni laboratorij, kot se je oddelek najprej imenoval, je ustanovil leta 1973 prof. dr. Milan Černelč, dr. med., takratni predstojnik Internega oddelka, in za prvega vodjo oddelka postavil prim. mag. Rudija Turka, dr. med. Poleg njega so bili zaposleni na oddelku še trije sodelavci, ki so opravljali prve scintigrafske in laboratorijske preiskave s pomočjo radioaktivnih izotopov. Kasneje se je oddelek širil tako kadrovsko, kot tudi prostorsko in pridobival novo opremo. Danes oddelek šteje 30 zaposlenih in opravlja letno okoli 6.000 scintigrafskih preiskav, 5.000 pregledov ščitničnih bolnikov in preko 50.000 laboratorijskih analiz. S slikovnimi preiskavami sodeluje oddelek v diagnostiki različnih bolezni in pokriva regijo celotne severovzhodne Slovenije. Poleg tega se na oddelku izobražujejo številni študenti Medicinske fakultete, Fakultete za zdravstvene vede in zdravniki specializanti radiologije. Sodelavci oddelka smo ves čas sledili razvoju stroke in uvajali nove preiskave, nekatere kot prvi v državi. Svoje izkušnje smo predstavili na številnih strokovnih srečanjih doma in v tujini in objavili preko sto prispevkov v strokovni literaturi. Najnovejša pridobitev je PET-CT diagnostika, s katero pokrivamo onkološke bolnike severne Slovenije, ki se jim ni potrebno več voziti na podobne preiskave v Ljubljano.