Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Oddelek za znanstveno-raziskovalno delo

Prve zasnove organizirane raziskovalne dejavnosti segajo v leto 1964 z imenovanjem Komisije za znanstveno raziskovalno delo, ki je obravnavala nakup raziskovalne opreme in recenzirala raziskovalna poročila. Oddelek pa je bil ustanovljen šele leta 1971 na predlog tedanjega direktorja bolnišnice Iva Koražije. Novi oddelek naj bi bil stična točka zaposlenih v bolnišnici, ki opravljajo raziskovalne naloge s področja medicine, biologije in varstva okolja. Usposabljal naj bi raziskovalne kadre, registriral, pripravljal in usklajeval raziskovalne naloge, dajal tehnično in strokovno pomoč pri oblikovanju člankov, raziskovalnih poročil, magistrskih nalog in doktoratov, nudil prevajalsko pomoč ter vodil INDOK službo.

Omenjene naloge oddelek opravlja še danes, poleg tega pa je prevzel tudi nalogo priprave analiz in planiranja raziskovalnega dela in »kliničnosti« oddelkov.

Leta 2001 je bila k oddelku priključena Medicinska knjižnica, ki je pred tem bila del Uprave, leta 2002 Fotolaboratorij, ki je bil pred tem del oddelka za laboratorijsko diagnostiko in leta 2009 še Enota za organizacijo srečanj, ki je bila pred tem del Finančno-računovodske službe. Od leta 2010 ima oddelek statistika za podporo raziskovalnemu delu (doktorati znanosti, raziskovalni projekti, članki, …) Od marca 2011 dejavnost prevajalstva, organizacije srečanj in fotolaboratorija ne spadajo več pod okrilje Oddelka za znanstveno raziskovalno delo.

Danes oddelek sestavljajo enote za: raziskovalno delo, biostatistiko in medicinska knjižnica.

Dosedanji predstojniki Oddelka za znanstveno raziskovalno delo:

  1. 1971-1972: doc. dr. Janko Berčič, dr. med.
  2. 1972-1978: prof. dr. Draga Černelč, dr. med.
  3. 1978-1986: doc. dr. Janko Berčič, dr. med.
  4. 1987-2001: prof. dr. Veljko Vlaisavljević, dr. med.
  5. 2001-2009: prof. dr. Andreja Sinkovič, dr. med.
  6. 2009-2016: doc. dr. Dušan Mekiš, dr. med.
  7. 2016-2020: doc. dr. Dušan Mekiš, dr. med., prof. dr. Pavel Skok, dr. med.
  8. od 2020 dalje: doc. dr. Martin Rakuša, dr. med.