Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Dejavnost oddelka

 • spodbuja in spremlja znanstveno raziskovalno delo UKC v regionalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru,
 • pripravlja analize raziskovalnega dela v UKC,
 • koordinira znanstveno raziskovalno delo znotraj UKC, z zunanjimi sodelavci in naročniki raziskav,
 • posreduje informacije in dokumentacijo o znanstveno raziskovalnih aktivnosti in možnostih sodelovanja s strani nacionalnih in mednarodnih institucij do oddelkov UKC,
 • nudi pomoč pri pripravi prijavne dokumentacije na regionalne, nacionalne in mednarodne razpise (raziskovalni projekti, programi, mladi raziskovalci, mentorji, organizacija strokovnih srečanj, raziskovalna oprema,…) za oddelke UKC,
 • koordinira pretok pogodbene dokumentacije znanstvenih raziskav med UKC in naročniki ter skrbi za njihovo evidenco in dokumentiranje,
 • koordinira porabo sredstev raziskovalnega dela,
 • skrbi za razvoj raziskovalnega kadra v UKC,
 • pripravlja analize »kliničnosti« oddelkov,
 • opravlja biostatistično obdelavo raziskav,
 • opravlja knjižničarsko dejavnost.