Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Osebje

Zap.št.

Enota

Ime in priimek

Telefon

E-naslov

1.

Koordinator za znanstveno-raziskovalno dejavnost

prof. dr. Robert Ekart, dr. med.

23-38

DECT: 27-25

robert.ekart@ukc-mb.si

2.

Predstojnik

doc. dr. Martin Rakuša, dr. med.

16-56

martin.rakusa@ukc-mb.si

3.

Pisarna

Rebeka Vidovič, upravni. teh.

28-04

rebeka.vidovic@ukc-mb.si

Pisarna

Vesna Kotnik, sred. med. sestr.

28-04

vesna.kotnik@ukc-mb.si

4.

Znanstveno raziskovalna dejavnost

Martina Kos, univ. dipl. biol.

29-38

martina.kos@ukc-mb.si

Znanstveno raziskovalna dejavnost

dr. Tina Željko, prof. biol. in kem.

28-21

tina.zeljko@ukc-mb.si

5.

Projektna pisarna

Katja Knez, univ. dipl. prev.

28-21

katja.knez@ukc-mb.si

Projektna pisarna

Sandra Martič, mag. posl. ved.

28-22

sandra.martic@ukc-mb.si

Projektna pisarna

Aljaž Valič, mag. kin.

28-22

aljaz.valic@ukc-mb.si

6.

Medicinska knjižnica

Urška Goisniker, višja uprav. del.

25-15

urska.goisniker@guest.arnes.si
medknj.mb@guest.arnes.si

Medicinska knjižnica

Alenka Helbl, predm. učitelj

25-15

alenka.helbl1@guest.arnes.si
medknj.mb@guest.arnes.si

7.

Prevajalska dejavnost

Urška Antonič, prof. angl.

25-10

urska.antonic@ukc-mb.si

Prevajalska dejavnost

Urška Jodl Skalicky, mag. phil.

25-10

urska.jodlskalicky@ukc-mb.si