Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Osebje

V. d. predstojnice centra: Bojana Bizjak, dr. med., spec. transf. med.; bojana.bizjak@ukc-mb.si

Strokovni vodja zdravstvene nege centra: David Felser, dipl. zn., spec. manag.

Tajnik centra: Sebastijan Zamuda, komerc.; 02 321 29 57

Specialisti transfuzijske medicine:

 • Božislava Majcen Vivod, dr. med., spec. transf. med.
 • Erika Kavaš, dr.med., spec. transf. med.
 • Petra Leber, dr.med., spec. transf. med.
 • Marija Šeruga Doliška, dr. med., spec. transf. med.
 • Emilija Krstova Krajnc, dr. med., spec. transf. med.
 • Danijela Uležič Paučič, dr.med., spec. transf. med.
 • Bojana Živković, dr. med., spec. transf. med.
 • Biserka Dvoršič, dr. med., spec. transf. med.
 • Natalija Lehner, dr.med., spec. transf. med.

Specializanti transfuzijske medicine:

 • Nina Šulek Sisinger, dr. med.
 • Liona Jug, dr. med.

Specialisti medicinske biokemije:

 • Marija Šega, univ. dipl. biol., spec. med. biokem.
 • Katja Perbil Lazič, univ. dipl. biol., spec. med. biokem.

Univ. dipl. inž. kem. tehnol.:

 • Tanja Sopič
 • Aleksandra Šumak

Dipl. inž. kem. tehnologije:

 • Robert Šoštar
 • Irena Iršič
 • Andreja Cvetko
 • Veronika Vrabič Harc
 • Tjaša Kovše
 • Anita Novak

Dipl. inž. lab. biomed.:

 • Sanja Režonja
 • Mateja Šrimpf
 • Marisa Rončević

Zdravstvena nega:

 • Andreja Belec, dipl. m. s.
 • Janja Jemenšek, dipl. m. s.
 • Mojca Topolšek, dipl. m. s.
 • Petra Sabol, dipl. m. s.
 • Jasna Hameršak, dipl. m. s.
 • Petra Korošec, dipl. m. s
 • Danijel Flisar, dipl. m. s.
 • Mirjana Mlakar, dipl. m. s.
 • Obal Nina, dipl. m. s.
 • Petrovič Sanja, dipl. m. s.
 • Karmen Rebernak, dipl. m. s.
 • Mojca Jug, dipl. m. s.
 • Julija Vigali, dipl. m. s.
 • Matej Kaučič, dipl. zn.
 • Laura Gregorinčič, dipl. m. s.
 • Gloria Sapač, dipl. m. s.
 • Ivana Glaser, ZT
 • Marta Vrenčur, ZT
 • Dušanka Himelrajh, ZT
 • Darja Nedoh, ZT
 • Jasna Kolarič, ZT
 • Snježana Šalinović, ZT
 • Tatjana Stajnko, ZT
 • Tadeja Kapun ZT
 • Zlatka Ivanuša, ZT
 • Sonja Lazar, dipl. m. s.

Kemijski inženirji in lab. tehniki:

 • Tanja Gašperlin, inž. kem. tehn.
 • Alenka Šek, inž. kem. tehn.
 • Barbara Klojčnik
 • Gorazd Petrovič
 • Iris Ekart
 • Mirica Germič
 • Daša Petrovič
 • Monika Forjan
 • Nataša Jokić
 • Karin Fridau

Ostali:

 • Mojca Terbos Kramberger, ekon.
 • Rosvita Čeh, ZA
 • Simona Strmšek Šlamberger, ZA
 • Petra Böhm, ZA
 • Dominika Pignar, ZA
 • Sabina Ambrož, ZA
 • Maja Monetti, ZA

  ZT = zdravstveni tehnik
  ZA = zdravstveni administrator

ETD Ptuj
Strokovni vodja Enote:
Božislava Majcen Vivod, dr. med., spec. transf. med.

Zdravstvena nega:

 • Mirko Petek, dipl. m. s.
 • Irenka Kodele Lunežnik, dipl. m. s.


ETD Murska Sobota

Strokovni vodja Enote: Natalija Lehner, dr. med., spec. transf. med.

Zdravstvena nega:

 • Mirjana Berendijaš, viš. med. s.
 • Matija Horvat, ZT