Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Osebje

Predstojnica centra:
Bojana Bizjak, dr. med., spec. transf. med.
bojana.bizjak@ukc-mb.si

Strokovni vodja zdravstvene nege centra:
David Felser, dipl. zn., spec. manag.


Tajnik centra:
Sebastijan Zamuda, komerc.
02 321 29 57


Specialisti transfuzijske medicine:
Lidija Lokar, dr. med., spec. transf. med.
Božislava Majcen Vivod, dr. med., spec. transf. med.
Erika Kavaš, dr.med., spec. transf. med.
Petra Leber, dr.med., spec. transf. med.
Marija Šeruga Doliška, dr. med., spec. transf. med.
Emilija Krstova Krajnc, dr. med., spec. transf. med.
Danijela Uležič Paučič, dr.med., spec. transf. med.
Bojana Živković, dr. med., spec. transf. med.

Specializanti transfuzijske medicine:
Natalija Lehner, dr.med.
Sanja Sobočan, dr. med.
Biserka Dvoršič, dr. med.
Nina Šulek Sisinger, dr. med.
Liona Jug, dr. med.

Specialisti medicinske biokemije:
Marija Šega, univ. dipl. biol., spec. med. biokem.
Katja Perbil Lazič, univ. dipl. biol., spec. med. biokem.

Univ. dipl. inž. kem. tehnol.:
Tanja Sopič
Aleksandra Šumak

Dipl. inž. kem. tehnologije:
Robert Šoštar
Irena Iršič
Andreja Cvetko
Veronika Vrabič Harc
Marijana Hiter

Dipl. inž. lab. biomed.:

Petra Kocjan
Sanja Režonja
Mateja Šrimpf
Marisa Mastinšek

Zdravstvena nega:
Aleš Čeh, dipl. zn.
Andreja Belec, dipl. m. s.
Branka Muraus, dipl. m. s.
Mojca Topolšek, dipl. m. s.
Petra Sabol, dipl. m. s.
Jasna Hameršak, dipl. m. s.
Petra Korošec, dipl. m. s
Danijel Flisar, dipl. m. s.
Mirjana Mlakar, dipl. m. s.
Obal Nina, dipl. m. s.
Petrovič Sanja, dipl. m. s.
Karmen Rebernak, dipl. m. s.
Marija Krajnc, viš. med. s.
Ivana Glaser, ZT
Marta Vrenčur, ZT
Dušanka Himelrajh, ZT
Martina Tratenšek, ZT
Cvetka Bombek, ZT
Darja Nedoh, ZT
Jasna Kolarič, ZT
Snježana Šalinović, ZT
Tatjana Stajnko, ZT
Tadeja Kapun ZT


Kemijski inženirji in lab. tehniki:
Tanja Gašperlin, inž. kem. tehn.
Alenka Šek, inž. kem. tehn.
Barbara Klojčnik
Gorazd Petrovič
Iris Ekart
Mirica Germič
Daša Petrovič
Monika Forjan


Ostali:
Mojca Terbos Kramberger, ekon.
Rosvita Gosnik, ZA
Simona Strmšek Šlamberger, ZA
Petra Böhm, ZA
Dominika Pignar, ZA
Sabina Ambrož, ZA
Nino Lokas, ZA

ZT = zdravstveni tehnik
ZA = zdravstveni administrator


ETD Ptuj
Strokovni vodja Enote

Božislava Majcen Vivod, dr. med., spec. transf. med.

Zdravstvena nega
Mirko Petek, dipl. m. s.
Irenka Kodele Lunežnik, dipl. m. s.

ETD Murska Sobota

Strokovni vodja Enote
Lidija Lokar, dr. med., spec. transf. med.

Zdravstvena nega

Mirjana Berendijaš, viš. med. s.
Jožica Miklošič, viš. med. s.
Stanislav Denša, ZT
Matija Horvat, ZT
Jožica Grah, ZT