Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Osebje

PREDSTOJNICA:

 • prof. dr. Nadja Kokalj Vokač, univ. dipl. biol., specialistka laboratorijske medicinske genetike, ErCGL, nadja.kokalj-vokac@ukc-mb.si

NAMESTNICA:

 • Andreja Zagorac, univ. dipl. biol., specialistka laboratorijske medicinske genetike

STROKOVNI SODELAVEC:

 • dr. Boris Zagradišnik, dr. med., specialist laboratorijske medicinske genetike

ADMINISTRACIJA:

 • Patricija Ferk, mag. bioinf.

KLINIČNI GENETIKI:

 • dr. Marija Volk, dr. med., specialistka klinične genetike
 • Barbara Stojanov, dr. med., specializantka klinične genetike
 • Iva Opalič, dr. med., specializantka klinične genetike
 • Ana Kogovšek, dr. med., specializantka klinične genetike
 • mag. Klara Frančić, dr. med., specializantka klinične genetike

MEDICINSKA SESTRA:

 • Ana Cankoski, mag. zdr. nege

VODJA CITOGENETSKEGA LABORATORIJA:

 • Andreja Zagorac, univ. dipl. biol., specialistka laboratorijske medicinske genetike

VODJA LABORATORIJA ZA MOLEKULARNO GENETIKO:

 • asist. dr. Alenka Erjavec Škerget, univ. dipl. biol., specialist laboratorijske medicinske genetike

VODJA LABORATORIJA ZA GENOMIKO:

 • doc. dr. Špela Stangler Herodež, univ. dipl. ing. kem. tehn.

ANALITIKI V LABORATORIJSKI MEDICINI:

 • asist. dr. Danijela Krgović, univ.dipl.biokem., specializantka laboratorijske medicinske genetike
 • Butolen Lucija, mag. biotehnol.
 • Špela Buneto, mag. mikrobiol.
 • Katarina Barbara Fras

VIŠJI LABORATORIJSKI TEHNIKI:

 • Suzana Zagorc Lapuh, ing. kem. tehn.
 • Ljubica Šalgaj, dipl. ing. kem. tehn.
 • Saša Gregorc, dipl. ing. lab. biom.
 • Forstner Lara, dipl. inž. kem. tehnol.

LABORATORIJSKI TEHNIK:

 • Nina Brumec