Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Zaključeni raziskovalni projektiNaslov projekta

Šifra projekta

Financer

Zaključno poročilo


BIO-PSIHO-SOCIALNI MODEL KVALITETE ŽIVLJENJA

P3-0036

ARRS

Podaljšan program od 1.1.2022-31.12.2027

NOV INOVATIVEN PRISTOP K ZDRAVLJENJU PLENIČNEGA IZPUŠČAJA Z UPORABO PLENIC Z VGRAJENIMI PROBIOTIČNIMI BAKTERIJAMI J3-1762 ARRS Zaključen projekt
PAMETNI MATERIALI ZA BIOAPLIKACIJE J2-1725 ARRS Zaključen projekt
IDENTIFIKACIJA MOLEKULARNIH BIOOZNAČEVALCEV ZA NAPOVED KLINIČNEGA POTEKA IN ZASEVANJA PRI BOLNICAH S TROJNO NEGATIVNIM RAKOM DOJKE J3-9272 ARRS Zaključen projekt


MOLEKULARNO GENETSKI BIOOZNAČEVALCI IN MEHANIZMI NEODZIVNOSTI NA BIOLOŠKO ZDRAVLJENJE Z ANTI-TNF BOLNIKOV S KRONIČNIMI IMUNSKIMI BOLEZNIMI

J3-9258

ARRS

Zaključen projekt.

NOVI PRISTOPI K PREPOZNAVI IN PREPREČEVANJU SAMOMORILNEGA VEDENJA IN DRUGIH DEJAVNIKOV TVEGANJA NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA MLADOSTNIKOV J3-9434 ARRS Zaključen projekt
MLADI RAZISKOVALEC: ERIKA PRAŠNIKAR, UNIV. DIPL. BIOTEHNOL. MR ARRS Zaključen projekt


EPILEPTIČNI NAPADI PO MOŽGANSKI KAPI IN LEDVIČNA DISFUNKCIJA

IRP-2014/01-01

UKC MARIBOR

/

MOLEKULARNO GENETSKI BIOOZNAČEVALCI ZA PONOVITEV RAKA GLAVE IN VRATU IRP-2015/01-21 UKC MARIBOR /
POMEN SODOBNEGA ZDRAVLJENJA NA KVALITETO ŽIVLJENJA IN FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI BOLNIKOV Z ANKILOZIRAJOČIM SPONDILITISOM IRP-2015/02-01 UKC MARIBOR IRP-2015/02-01


POMEN HISTEROSKOPSKE MORSELACIJE PRI INTRAUTERINI PATOLOGIJI

IRP-2015/01-15

UKC MARIBOR

29. 7. 2021 odobreno podaljšanje projekta do 9. 8. 2023


FIZIOLOGIJA ACINARNIH CELIC TREBUŠNE SLINAVKE; POMEN KALCIJEVIH SIGNALNIH POTI V FIZIOLOŠKIH IN PATOFIZIOLOŠKIH POGOJIH

IRP-2015/02-04

UKC MARIBOR

IRP-2015/02-04


CELOVITA PRVA OBRAVNAVA BOLNIKA S SRČNIM POPUŠČANJEM V AMBULANTI ZA SRČNO POPUŠČANJE UKC MARIBOR IN RAZISKAVA VPLIVA ZNIŽEVANJA SRČNE FREKVENCE NA ULTRAZVOČNE, KLINIČNE IN FUNKCIONALNE POKAZATELJE SRČNEGA POPUŠČANJA V FAZI TITRACIJE ZDRAVIL Z NEGATIVNIM KRONOTROPNIM UČINKOM

IRP-2015/02-11

UKC MARIBOR

/


DOLOČANJE KLINIČNO POMEMBNIH PROTITELES PRI HEPARIN INDUCIRANI TROMBOCITOPENIJI Z ELISA METODO

IRP-2016/01-10

UKC MARIBOR

/


STABILNOST OBTOČIL PRI UVODU V ANESTEZIJO Z MEŠANICO PROPOFOLA IN ESKETAMINA – DOLOČITEV OPTIMALNEGA RAZMERJA ANESTETIKOV

IRP-2016/02-01

UKC MARIBOR

IRP - 2016/02-01

OBLIKOVANJE IN TESTIRANJE CELIČNIH NOSILCEV ZA TKIVNI INŽENIRING V ORTOPEDIJI

IRP-2016/02-02 UKC MARIBOR
IRP-2016/02-02
VLOGA EVKARIONTSKIH TRANSLACIJSKIH INICIACIJSKIH FAKTORJEV PRI RAKU JAJČNIKA IRP-2016/02-13 UKC MARIBOR IRP-2016/02-13


ZDRAVLJENJE VISOKOTVEGANE DISPLAZIJE MATERNIČNEGA VRATU (PIL VS) Z IMIQUIMODOM

IRP-2017/01-12

UKC MARIBOR

IRP-2017/01-12


NOVEJŠA GENETSKA DIAGNOSTIKA OTROK S HUJŠIMI PRIROJENIMI NAPAKAMI SEČIL

IRP-2018/01-02

UKC MARIBOR

IRP-2018/01-02


MIKROVASKULARNA REAKTIVNOST, STRESNI ODGOVOR IN BOLEČINA OB DODATKU SPINALNE ANALGEZIJE K SPLOŠNI ANESTEZIJI ZA GINEKOLOŠKE LAPAROSKOPSKE POSEGE

IRP-2018/01-05

UKC MARIBOR

IRP-2018/01-05


SPREMLJANJE DINAMIKE ŽIVČNEGA RASTNEGA FAKTORJA V URINU PRI BOLNICAH Z MULTIPLO SKLEROZO, ZDRAVLJENIH Z ZUNAJTELESNO ELEKTROMAGNETNO STIMULACIJO IN MIRABEGRONOM

IRP-2018/01-06

UKC MARIBOR

29. 9. 2021 odobreno podaljšanje projekta do 18. 9. 2023


RAZVOJ IN TESTIRANJE CELIČNIH LINIJ Z NAMENOM PROUČEVANJA NEFROTOKSIČNOSTI NA MODELU IN VITRO NEFRONA

IRP-2018/01-07

UKC MARIBOR

IRP-2018/01-07


VPLIV ODMERKA VITAMINA D NA FUNKCIONALNO STANJE IN IZRAŽANJE IZBRANIH GENOV PRI BOLNIKIH Z RECIDIVNO REMITENTNO MULTIPLO SKLEROZO

IRP-2018/01-08

UKC MARIBOR

IRP-2018/01-08


UČINKOVITOST UPORABE VERBALNIH IN NEVERBALNIH METOD DEESKALACIJE NA ZMANJŠANJE AGRESIVNEGA VEDENJA IN UPORABE POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV

IRP-2018/01-09

UKC MARIBOR

8. 9. 2021 odobreno podaljšanje projekta do 18. 3. 2023


RAZVOJ IN TESTIRANJE CELIČNIH LINIJ Z NAMENOM PROUČEVANJA TROJNO NEGATIVNEGA RAKA DOJK

IRP-2018/01-10

UKC MARIBOR

IRP-2018/01-10


UČINKOVITOST HIPNOZE KOT NADOMESTILA ZA FARMAKOLOŠKO SEDACIJO MED MR PREISKAVO PRI ODRASLIH PACIENTIH S KLAVSTROFOBIJO/ANKSIOZNIMI MOTNJAMI

IRP-2018/01-11

UKC MARIBOR

/


VPLIV ASKORBINSKE KISLINE NA POJAV AKUTNE LEDVIČNE OKVARE PO OPERACIJAH NA ODPRTEM SRCU

IRP-2018/01-12

UKC MARIBOR

IRP-2018/01-12


ALI SISTEMSKO ZDRAVLJENJE ZMERNE DO HUDE OBLIKE LUSKAVICE Z METOTREKSATOM IN BIOLOŠKIMI ZDRAVILI IZBOLJŠA VREDNOSTI OZNAČEVALCEV ATEROSKLEROZE?

IRP-2018/01-13

UKC MARIBOR

IRP-2018/01-13


PRIMERJAVA ABOBOTULINUMTOKSINA A (DYSPORT®) IN INCOBOTULINUMTOKSINA A (XEOMIN®) PRI ZDRAVLJENJU PREKOMERNO AKTIVNEGA SEČNEGA MEHURJA

IRP-2018/01-14

UKC MARIBOR

27. 9. 2021 odobreno podaljšanje projekta do 18. 9. 2022


GENETSKA ANALIZA ATIPIČNEGA PARKINSONIZMA

IRP-2018/01-17

UKC MARIBOR

/


UPORABA VAZOAKTIVNEGA TAMPONA ZA ZAUSTAVLJANJE KRVAVITEV IZ MATERNIČNEGA VRATU ALI NOŽNICE

IRP-2018/01-18

UKC MARIBOR

6. 4. 2022 odobreno podaljšanje projekta do 18. 9. 2024)


RAZVOJ IN TESTIRANJE CELIČNIH LINIJ Z NAMENOM PROUČEVANJA VPLIVA CO2 NA RAK ENDOMETRIJA

IRP-2018/01-19

UKC MARIBOR

IRP-2018/01-19


VALIDACIJA METABOLNIH OZNAČEVALCEV V ZGODNJEM ODKRIVANJU GINEKOLOŠKIH OBLIK RAKA

IRP-2018/01-20

UKC MARIBOR

IRP-2018/01-20


KOGNITIVNI UPAD PRI BOLNIKIH Z EPILEPSIJO

IRP-2018/01-21

UKC MARIBOR

/


PREHRANSKI STATUS BOLNIKOV Z DEMENCO

IRP-2018/01-23

UKC MARIBOR

/

MEJNA OSEBNOSTNA MOTNJA PRI SLOVENSKIH MLADOSTNIKIH IRP-2019/01-02 UKC MARIBOR IRP-2019/01-02


LAPAROSKOPSKA RESEKCIJA JETER - UČNA KRIVULJA IN TOČKOVNI SISTEMI

IRP-2019/01-03

UKC MARIBOR

IRP-2019/01-03


NADGRADNJA TERAPEVTSKEGA SPREMLJANJA KONCENTRACIJ CIKLOSPORINA Z UPORABO PAMETNE TEHNOLOGIJE MEMS® CAP (MEDICATION EVENT MONITORING SYSTEM)

IRP-2019/01-07

UKC MARIBOR

IRP-2019/01-07


OCENA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA IN STOPNJE OKUŽB KIRURŠKIH RAN PO ONKOLOŠKIH OPERACIJAH NA ODDELKU ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO

IRP-2019/01-08

UKC MARIBOR

IRP-2019/01-08

VPLIV POLIFENOLOV NA RAST IN HONDROGENO DIFERENCIACIJO MEZENHIMSKIH MATIČNIH CELIC PRI BOLNIKIH Z OSTEOARTROZO IN REVMATOIDNIM ARTRITISOM IRP-2019/01-09 UKC MARIBOR IRP-2019/01-09
SOMATSKE MUTACIJE PRI BOLNIKIH Z MIELOFIBROZO IRP-2019/02-10 UKC MARIBOR IRP-2019/02-10


PRIMERLJIVOST PLINSKE ANALIZE VENSKE KRVI S PLINSKO ANLIZO ARTERIJSKE KRVI PRI BOLNIKIH Z AKUTNO DIHALNO ODPOVEDJO

IRP-2019/01-13

UKC MARIBOR

IRP-2019/01-13

VLOGA NOVIH METOD V DIAGNOSTIKI IN ZDRAVLJENJU PACIENTK Z RAKOM ENDOMETRIJA IRP-2019/02-13 UKC MARIBOR IRP-2019/02-13
SRČNO POPUŠČANJE PRI BOLNIKIH Z AKUTNIM MIOKARDNIM INFARKTOM IN ST ELEVACIJO IRP-2020/01-05 UKC MARIBOR IRP-2020/01-05