Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Javna naročila

Javna naročila so skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del.

K izvajanju javnih naročil so zavezani posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov. Ne glede na vrsto in velikost posla pa morajo naročniki spoštovati temeljna načela javnega naročanja, ki so: gospodarna poraba javnih sredstev, enakopravnost ponudnikov, transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Skladno s temi načeli se vodijo vsa javna naročila.

Dodatna pojasnila na internetu:

RAMENSKE PROTEZE

2023_Dializni material za dializne monitorje

24 – Zdravila 2022

BIOLOŠKI INDIKATORJI ZA KONTROLO PARNE STERILIZACIJE

2022_2023_ŽILNE OPORNICE

2022_2024_ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE IN POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPIJE

KARDIOKIRURŠKI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL II

POTROŠNI MATERIAL ZA INJEKTORJE ZA KONTRASTE

KARTUŠE ZA HITRE TEST, TESTNI LISTIČI ZA MERJENJE GLUKOZE IN MIKROKIVETE

Izvedba javnega zbiranja ponudb za oddajo delov nepremičnine v najem