Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Javna naročila

Javna naročila so skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del.

K izvajanju javnih naročil so zavezani posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov. Ne glede na vrsto in velikost posla pa morajo naročniki spoštovati temeljna načela javnega naročanja, ki so: gospodarna poraba javnih sredstev, enakopravnost ponudnikov, transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Skladno s temi načeli se vodijo vsa javna naročila.

Dodatna pojasnila na internetu:

2023_2025_POTROŠNI MATERIAL ZA PERITONEALNO DIALIZO.

POTROŠNI MATERIAL ZA RAZŠIRJENO SPREMLJANJE VITALNIH FUNKCIJ

HITRI TESTI ZA COVID 4

2023_2024_SRČNI SPODBUJEVALNIKI

ŠIRITEV ONKOLOŠKE DEJAVNOSTI V UKC MARIBOR

ZDRAVSTVENI PREGLEDI DELAVCEV IZPOSTAVLJENIH IO SEVANJEM

2023_2024_ZDRAVILA

PETRIJEVKE ZA KULTIVACIJO V INKUBATORJU NA KOVINSKIH PODSTAVKIH OSAFE

2023_2024_FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA