Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Javna naročila

Javna naročila so skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del.

K izvajanju javnih naročil so zavezani posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov. Ne glede na vrsto in velikost posla pa morajo naročniki spoštovati temeljna načela javnega naročanja, ki so: gospodarna poraba javnih sredstev, enakopravnost ponudnikov, transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Skladno s temi načeli se vodijo vsa javna naročila.

Dodatna pojasnila na internetu:

IZVAJANJE MIKROBIOLOŠKIH PREISKAV - PONOVITEV

2024_2025_HUMANI ALOGRAFTI

OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL – DODATNI 2

2024_2025_PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE

20-MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE

Sistemi za stimulacijo hrbtnega mozga

2024_2027_PLENICE IN ROKAVICE

2023_2027_POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE II

2023_2025_IZVAJANJE MIKROBIOLOŠKIH PREISKAV

2023_2025_PETRIJEVKE ZA KULTIVACIJO V INKUBATORJU NA KOVINSKIH PODSTAVKIH OSAFE