Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Novice

Spoštovani,

V sklopu projekta Recikliranje hitrih antigenskih LFIA testov (COVID-19), ki je financiran s strani Republike Slovenije, Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP, smo pripravili kratko anketo, ki bo služila kot osnova za merjenje doseženih kazalnikov projekta.

Vaša udeležba je za nas izjemno pomembna, saj nam bo omogočila pridobiti dragocene informacije o učinkih projekta.

Prosimo vas, da si vzamete minuto vašega časa in izpolnite anketo, ki jo najdete na spodnji povezavi:

https://1ka.arnes.si/LFIAREC1

Anketa je aktivna do 19. 3. 2023.

Vsi odgovori bodo zbrani in obdelani anonimno, brez osebnih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznega anketiranca.


Vaš prispevek nam bo pomagal izboljšati naše delo in doseči zastavljene cilje. Hvala vam za vaše sodelovanje pri projektu.

Sprejetje Slovenije v evropsko mrežo infrastrukturnih centrov Euro-BioImaging


Slovenski konzorcij infrastrukturnih centrov (SiMBioN), ki se ukvarjajo z biomedicinskim in biokemijskim slikanjem in katerega član je tudi UKC Maribor, je bil pod koordinatorstvom Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete, osnovan v letu 2018. Vizija tega konzorcija je bila povezovanje skupin, ki uporabljajo različne slikovne metode z namenom interdisciplinarnega pristopa k analizi bioloških in medicinskih vzorcev.


Za uspešnejše sodelovanje z infrastrukturnimi centri po Evropi je Konzorcij sprožil pobudo za vključitev v evropsko mrežo infrastrukturnih centrov Euro-BioImaging. Odločitev za vključitev je ob podpori Ministrstva za izobraževanje znanost in šport sprejela vlada Republike Slovenije in se zavezala k obveznostim, ki jih imajo države članice Euro-BioImaginga. Vlogo za včlanitev Slovenije je obravnaval upravni odbor Euro-BioImaginga in na seji 5. maja 2020 sprejel Slovenijo kot svojo polnopravno članico.


Vključitev Slovenije v Euro-BioImaging omogoča njenim raziskovalcem dostop do vrhunske opreme v evropskih infrastrukturnih centrih, sodelovanje v evropskih infrastrukturnih projektih in sodelovanje v načrtovanju vizije razvoja evropske infrastrukture na področju biomedicinskih slikovnih metod.


Ob vključitvi Slovenije v organizacijo Euro-BioImaging je bil na njeni spletni strani objavljen intervju s koordinatorjem slovenskega konzorcija, prof. dr. Petrom Veraničem, dostopen na spletni povezavi:


https://www.eurobioimaging.eu/news/slovenia-joins-....