Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Interni raziskovalni projekti

Potekajoči interni raziskovalni projektiŠIFRA

NASLOV PROJEKTA

VODJA

IRP-2014/01-01

Epileptični napadi po možganski kapi in ledvična disfunkcija

Albin Gačnik, dr. med

IRP-2015/01-15

Pomen histeroskopske morselacije pri intrauterini patologiji

Doc. dr. Branka Žegura, dr. med

IRP-2015/01-21

Molekularno genetski biooznačevalci za ponovitev raka glave in vratu

Prim. doc. dr. Bogdan Čizmarević, dr. med

IRP-2015/02-01

Pomen sodobnega zdravljenja na kvaliteto življenja in funkcionalne sposobnosti bolnikov z ankilozirajočim spondilitisom

Prim. doc. dr. Iztok Holc, dr. med

IRP-2015/02-04

Fiziologija acinarnih celic trebušne slinavke; pomen kalcijevih signalnih poti v fizioloških in patofizioloških pogojih

Prim prof. dr. Stojan Potrč, dr. med.

IRP-2015/02-11

Celovita prva obravnava bolnika s srčnim popuščanjem v Ambulanti za srčno popuščanje UKC Maribor in raziskava vpliva zniževanja srčne frekvence naultrazvočne, klinične in funkcionalne pokazatelje srčnega popuščanja v fazi titracije zdravil z negativnim kronotropnim učinkom

Doc. dr. Igor Kranjc, dr. med.

IRP-2016/01-10

Določanje klinično pomembnih protiteles pri heparin inducirani trombocitopeniji z ELISA metodo

Marija Šega univ. dipl. biol. spec. med. biokem.

IRP-2016/02-01

Stabilnost obtočil pri uvodu v anestezijo z mešanico propofola in esketamina – določitev optimalnega razmerja anestetikov

Prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med.

IRP-2016/02-02

Oblikovanje in testiranje celičnih nosilcev za tkivni inženiring v ortopediji

Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.

IRP-2016/02-13

Vloga evkariontskih translacijskih iniciacijskih faktorjev pri raku jajčnika

Prof. dr. Iztok Takač, dr. med., višji svetnik

IRP-2017/01-01

Napovedni dejavniki za zlome izmenljivega vratu pri primarni popolnoma modularni totalni endoprotezi kolka

Prof. dr. Samo Karel Fokter, dr. med

IRP-2017/01-03

Uporaba metode sekvenciranja nove generacije (NGS) pri določanju patogenih različic v genih BRCA1 in BRCA2 pri bolnicah z rakom dojke ali jajčnikov in asimptomatskih posameznikih s pozitivno družinsko anamnezo

Prof. dr. Nadja Kokalj Vokač, univ. dipl. biol.

IRP-2017/01-04

Ocena optimalnega volumskega stanja pri bolnikih na nadomestnem zdravljenju z dializo s pomočjo ultrazvoka pljuč in bioimpendance ter vpliv volumskega stanja na 24-48h krvni tlak, arterijsko togost in preživetje

Prof. dr. Robert Ekart, dr. med.

IRP-2017/01-05

Spremljanje fuzijskega onkogena BCR-ABL1 pri kronični mieloični levkemiji

Doc. dr. Špela Stangler Herodež, univ. dipl. inž. kem. teh.

IRP-2017/01-06

Primerjava testov Xpert®Bladder Cancer Detection in UroVysion Bladder Cancer Kit pri diagnostiki prehodnoceličnega karcinoma sečnega mehurja

Andreja Zagorac, univ. dipl. biol.

IRP-2017/01-07

Učinek bromfenaka na makularni edem po operaciji katarakte pri sladkornih bolnikih

Prof. dr. Dušica Pahor, dr. med.

IRP-2017/01-08

Subklinična ateroskleroza in genetski polimorfizmi pri bolnikih z multiplo sklerozo

prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med.

IRP-2017/01-11

Načrtovanje in uvajanje informacijskega sistema zdravstvene nege in doprinos h kakovostni zdravstveni negi

Hilda Rezar, mag. zdr. nege

IRP-2017/01-12

Zdravljenje visokotvegane displazije materničnega vratu (PIL VS) z imiquimodom

Prof. dr. Igor But, dr. med., višji svetnik

IRP-2017/01-13

Vpliv imunogenosti in koncentracije zaviralcev TNF α na dolgoročno učinkovitost zdravljenja pri bolnikih z revmatoidnim artritisom

Prim. doc. dr. Iztok Holc, dr. med

Dr. Evgenija Homšak, mag. farm. spec.

IRP-2017/01-15

Zdravljenje kronične centralne serozne horioretinopatije z eplerenonom

Katarina Petelin, dr. med.

IRP-2018/01-02

Novejša genetska diagnostika otrok s hujšimi prirojenimi napakami sečil

Prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med.

IRP-2018/01-03

Vpliv vadbe joge v nosečnosti na potek in izhod poroda

Lucija Kuder, dr. med.

IRP-2018/01-05

Mikrovaskularna reaktivnost, stresni odgovor in bolečina ob dodatku spinalne analgezije k splošni anasteziji za ginekološke laparoskopske posege

Prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med.

IRP-2018/01-06

Spremljanje dinamike živčnega rastnega faktorja v urinu pri bolnicah z multiplo sklerozo, zdravljenih z zunajtelesno elektromagnetno stimulacijo in mirabegronom

Prof. dr. Igor But, dr. med., višji svetnik

IRP-2018/01-07

Razvoj in testiranje celičnih linij z namenom proučevanja nefrotoksičnosti na modelu in vitro nefrona

Izr. prof. dr. Sebastjan Bevc, dr. med.

IRP-2018/01-08

Vpliv odmerka vitamina D na funkcionalno stanje in izražanje izbranih genov pri bolnikih z recidivno remitentno multiplo sklerozo

prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med.

IRP 2018/01-09

Učinkovitost uporabe verbalnih in neverbalnih metod deeskalacije na zmanjšanje agresivnega vedenja in uporabe posebnih varovalnih ukrepov

Andreja Čelofiga, dr. med.

IRP -2018/01-10

Razvoj in testiranje celičnih linij z namenom proučevanja trojno negativnega raka dojk

Prof. dr. Iztok Takač, dr. med., višji svetnik

IRP-2018/01-11

Učinkovitost hipnoze kot nadomestila za farmakološko sedacijo med MR preiskavo pri odraslih pacientih s klavstrofobijo/anksioznimi motnjami

Matija Žerdina, dr. med.

IRP-2018/01-13

Ali sistemsko zdravljenje zmerne do hude oblike luskavice z metotreksatom in biološkimi zdravili izboljša vrednosti označevalcev ateroskleroze?

Doc. dr. Urška Marovt, dr. med.

IRP-2018/01-14

Primerjava abobotulinumtoksinA (Dysport®) in incobotulinumtoksina A (Xeomin®) pri zdravljenju prekomerno aktivnega sečnega mehurja

Niko Kavčič, dr. med

IRP-2018/01-17

Genetska analiza atipičnega parkinsonizma

Doc. dr. Marija Menih, dr. med.

IRP-2018/01-18

Uporaba vazoaktivnega tampona za zaustavljanje krvavitev iz materničnega vratu ali nožnice

Prof. dr. Iztok Takač, dr. med., višji svetnik

IRP-2018/01-19

Razvoj in testiranje celičnih linij z namenom proučevanja vpliva CO2 na rak endometrija

Izr. prof. dr. Darja Arko, dr. med.

IRP-2018/01-20

Validacija metabolnih označevalcev v zgodnjem odkrivanju ginekoloških oblik raka

Izr. prof. dr. Darja Arko, dr. med.

IRP-2018/01-21

Kognitivni upad pri bolnikih z epilepsijo

Karmen Vizjak Šterman, dr. med.

IRP-2018/01-23

Prehranski status bolnikov z demenco

Doc. dr. Martin Rakuša, dr. med.

IRP-2019/01-01

Uvajanje novih diagnostičnih metod v hematologiji

Prim. dr. Zlatko Roškar, dr. med.

IRP-2019/01-02

Mejna osebnostna motnja pri slovenskih mladostnikih

Izr. prof. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr. med.

IRP-2019/01-03

Laparoskopska resekcija jeter – učna krivulja in točkovni sistemi

Doc. dr. Arpad Ivanecz, dr. med.

IRP-2019/01-04

Uporaba umetne inteligence za izboljšanje uspešnosti postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo

Prof. dr. Milan Reljič, dr. med.

IRP-2019/01-05

Obravnava dejavnikov in izidov ohranjanja reproduktivne funkcije pri bolnicah z rakom dojk

Prof. dr. Iztok Takač, dr. med., višji svetnik

IRP-2019/01-07

Nadgradnja terapevtskega spremljanja koncentracij ciklosporina z uporabo pametne tehnologije MEMS® Cap (Medication Event Monitoring System)

Polonca Drofenik, mag. farm. spec.

IRP-2019/01-08

Ocena kakovosti življenja in stopnje okužb kirurških ran po onkoloških operacijah na Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo

Doc. dr. Bojan Krebs, dr. med.

IRP-2019/01-09

Vpliv polifenolov na rast in hondrogeno diferenciacijo mezenhimskih matičnih celic pri bolnikih z osteoartrozo in revmatoidnim artritisom

Prof. dr. Samo Karel Fokter, dr. med

IRP-2019/01-10

Stimulativni faktorji pri hondrogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic in njihova uporabnost v tkivnem inženiringu

Doc. dr. Robi Kelc, dr. med.

IRP-2019/01-11

Učinki pooperativne rehabilitacije s pomočjo BFR treninga po rekonstrukciji sprednje križne vezi s presadkom BTB ali semi-T

Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.

IRP-2019/01-13

Primerljivost plinske analize venske krvi s plinsko analizo arterijske krvi pri bolnikih z akutno dihalno odpovedjo

Doc. dr. Andrej Markota, dr. med.

IRP-2019/02-01

Razvoj neinvazivnega testa za merjenje glukoze in laktozne intolerance

Prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med.

IRP-2019/02-02

Epikardialno maščevje in debelina intime-medije pri pediatričnih pacientih z arterijsko hipertenzijo: magnetnoresonančna študija

Doc. dr. Mitja Rupreht, dr. med.

IRP-2019/02-03

Nealkoholna zamaščenost jeter in drugi srčno-žilni dejavniki tveganja pri hemodializnih bolnikih

Doc. dr. Nina Vodošek Hojs, dr. med.

IRP-2019/02-05

Vpliv vitamina C na biološke označevalce okvare možganov pri bolnikih s povratkom spontanega krvnega obtoka po zunajbolnišničnem srčnem zastoju

Doc. dr. Andrej Markota, dr. med.

IRP-2019/02-06

Vpliv visokega odmerka vitamina C na vrednost laktata med zunajtelesnim krvnim obtokom pri kardiokirurških bolnikih in v obdobju 24 ur po operaciji

Doc. dr. Andreja Moeller Petrun, dr. med.

IRP-2019/02-08

Klinično, radiološko in laboratorijsko spremljanje bolnikov z multiplo sklerozo

prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med.

IRP-2019/02-09

Vzroki za neuspešno oploditev jajčnih celic po metodi ICSI in vloga mutacij v genu PLCZ1 in drugih genih v moški neplodnosti

Prof. dr. Milan Reljič, dr. med.

IRP-2019/02-10

Somatske mutacije pri bolnikih z mielofibrozo

Doc. dr. Špela Stangler Herodež, univ. dipl. inž. kem. teh.

IRP-2019/02-11

Optimizacija zdravljenja asimptomatske hiperurikemije s febuksostatom pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo

Izr. prof. dr. Sebastjan Bevc, dr. med.

IRP-2019/02-13

Vloga novih metod v diagnostiki in zdravljenju pacientk z rakom endometrija

Doc. dr. Jure Knez, dr. med.

IRP-2019/02-15

Genetske analize in njihova napovedna vrednost pri zgodnjem raku dojk

Prof. dr. Iztok Takač, dr. med., višji svetnik

IRP-2020/01-02

Uvedba in vrednotenje novega avtomatiziranega Quantiferonskega testa za opredelitev latentne tuberkuloze

Dr. Evgenija Homšak, mag. farm. spec.

IRP-2020/01-03

Vloga ultrazvočne elastografije in nekaterih biomarkerjev pri obravnavi kroničnih nefroloških pediatričnih bolnikov

Prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med.

IRP-2020/01-04

Uspešnost vaginalnega dostavnega sistema Propess© pri različnih indikacijah za indukcijo poroda

Veronika Anzeljc, dr. med.

IRP-2020/01-05

Srčno popuščanje pri bolnikih z akutnim miokardnim infarktom in ST elevacijo

Doc. dr. Martin Marinšek, dr. med.

IRP-2020/01-09

Vloga hormona stradanja – leptina pri patogenezi pooperativne anoreksije in dolgoročni prognozi po odprtih in laparoskopskih operacijah zaradi raka želodca

Doc. dr. Tomaž Jagrič, dr. med.

IRP-2020/01-12

Razvoj ekspertnih računalniških sistemov za podporo pri odločanju v ortopediji in mišičnoskeletni radiologiji

Doc. dr. Robi Kelc, dr. med.

IRP-2020/01-14

Ugotavljanje mikrovaskularnih sprememb v makuli pri bolnikih s sistemskim lupusom zdravljenih s klorokinom

Prof. dr. Dušica Pahor, dr. med.

IRP-2020/01-16

Uvedba HPLC (angl. High Performance Liquid Chromatography) metode za merjenje ioheksola kot referenčne metode za določitev hitrosti glomerulne filtracije pri otrocih

Prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med

IRP-2020/01-17

Razvoj in testiranje sveže tkivne kulture človeškega endokrinega pankreasa iz bioptičnih vzorcev z namenom proučevanja sprememb v celicah beta pri sladkorni bolezni

Davorin Ćeranić, dr. med.

IRP-2020/01-18

Dejavniki razlikovanja med depresivno psevdodemenco in napredujočim kognitivnim upadom pri starostnikih

Izr. prof. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr. med.

IRP-2020/01-19

Uporaba ultrazvočne preiskave s kontrastom za oceno tumorjev materničnega telesa

Prof. dr. Igor But, dr. med.

IRP-2020/01-20

Hormonske spremembe pri bolnikih s hemoragično mrzlico in renalnim sindromom

Doc. dr. Nina Gorišek Miksić, dr. med.