Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Za bolnike in svojce

Naši bolniki so v našem okolju na prvem mestu. Ves čas se trudimo, da bi jim kar najbolj olajšali bivanje v bolnišnici.
Pripravljene imamo brošure, kjer so opisane najpogostejše bolezni in operativni posegi. Še posebej smo se potrudili pri bolnikih pri katerih je predvidena operacijo na debelem črevesu, kjer smo sami pripravili 'Splošne informacije za bolnike s spremembo na širokem črevesu'. Ko bolnik prebere brošuro, se na nas obrne z dodatnimi vprašanji.
Specifičnost našega oddelka je Ambulanta za oskrbo stom. Ambulanta dela enkrat tedensko in oskrbuje z nasveti in tudi materialom bolnike z zunanjo izpeljavo črevesa.
Glede težav s samo oskrbo stome se lahko bolniki obrnejo tudi na višje medicinske sestre, ki so posebej izučene na tem področju in ki so v Ambulanti za oskrbo stome vsako sredo popoldne.


POJASNILO GLEDE PODAJANJA INFORMACIJ POOBLAŠČENIM SVOJCEM

Informacije glede zdravstvenega stanja bolnikov lahko dobite vsak dan od 10:00 ure naprej.

Za bolnike, hospitalizirane na intenzivni negi lahko pokličete na telefonsko številko 02/321-12-22 ali 02/321-12-20, za bolnike hospitalizirane na oddelku na 11. etaži lahko pokličete na telefonsko številko 02/321-12-93 ali 02/321-12-46 in za bolnike hospitalizirane na oddelku na 12. etaži lahko pokličete na telefonsko številko 02/321-12-94 ali 02/321-12-46.

Informacije bodo podane izključno svojcu, ki ga je bolnik navedel v izjavi (Izjava o sporočanju zdravstvenega stanja in obdelavi osebnih podatkov).