Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

Nekatere članke in publikacije lahko najdete na:

Pedagoški proces se odvija na več ravneh.

 • Na oddelku potekajo vaje za študente srednje in visoke zdravstvene šole ter mariborske in ljubljanske medicinske fakultete.
 • Izpopolnjujejo se sekundariji iz vse Slovenije.
 • Imamo šest specializantskih mest na katerih se ves čas izmenjujejo specializanti kirurgije iz Slovenije in tudi iz tujine.
 • Na naš Oddelek prihajajo na izpopolnjevanje iz kirurgije jeter, trebušne slinavke in žolčnega sistema kirurgi iz tujine, predvsem republik bivše Jugoslavije.
 • Za spoznavanje gostujočih zdravnikov z našim delom smo pripravili več navodil, med drugim ? ? in ?Navodilo za delo na Oddelku za abdominalno kirurgijo za gostujoče zdravnike, specializante, sekundarije in študente?
 • Ves čas poteka izpopolnjevanje naših zdravnikov na strokovnih sestankih na oddelku in na skupnih konzilijih z internisti, rentgenologi, onkologi in patologi.
 • Kot predavatelji, naše medicinske sestre in zdravniki sodelujejo na Višji in Visoki zdravstveni šoli.
 • V okviru Medicinske fakultete v Mariboru naši zdravniki, asistenti vodijo vaje iz predmetov Prva pomoč, Anatomija s histologijo in ?Učenje na bazi problemov?.
 • Naš predstojnik predava in vodi seminarje za študente, na oddelku pa ima za te študente izpite.
 • Sodelujemo tudi z Anatomskim inštitutom Medicinske fakultete v Ljubljani ter Oddelkom za perioperativno terapijo Kliničnega centra.
 • Pri raznih projektih sodelujemo še s Splošno bolnišnico Celje in Zdraviliškim domom v Rogaški Slatini.
 • Pri raziskovalnem programu sodelujemo z gastroenterološkim oddelkom naše bolnišnice.