Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Za bolnike in svojce

Testiranje na covid 19 in večkratno odporne bakterije

Vse bolnike testirajo na SARS-CoV2 pred sprejemom v bolnišnico in periodično med hospitalizacijo (odvzame se bris nosnožrelnega prostora).

V primeru, da pri bolniku obstaja tveganje, da je nosilec večkratno odpornih bakterij, mu ob sprejemu odvzamejo brise za te bakterije. Če se izkaže, da je bolnik nosilec teh bakterij, je nameščen v posebno sobo z namenom preprečevanja širjenja nosilstva teh bakterij na druge bolnike ter osebje. Osebje ter obiskovalci morajo ob stiku s takim bolnikom upoštevati izolacijske ukrepe.

V okviru Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb so izdali navodila za bolnike in svojce, kako ravnati v primeru, da je bolnik nosilec večkratno odpornih bakterij: MRSA, VRE, bakterije, ki izločajo ESBL, bakterije, odporne proti karbapenemom, Clostridium difficile in druge večkratno odporne bakterije.

Uporaba zaščitne maske je v UKC Maribor obvezna za vse.


Obiski

v UKC Maribor je COVID bolnišnica, zato velja omejitev obiskov, obiski se zaenkrat dovolijo izjemoma in maksimalno eni zdravi osebi dnevno v naslednjih primerih:

 • hospitaliziran mladoletnik,
 • hospitalizacije odraslih nad 7 dni,
 • obiski kritično bolnih in paliativnih pacientov ne glede na trajanje hospitalizacije ter
 • druge izjeme po presoji lečečega zdravnika.

Ob obisku sta obvezna obrazna maska in dosledno razkuževanje rok.


Informacije o hospitaliziranih bolnikih

 • telefonsko od ponedeljka do petka med 13:00 in 14.45 pri sobnem zdravniku po predhodni telefonski prijavi za informacije na številko 02 / 321 2665.


Delovanje infekcijskih ambulant

Lokacija: Stavba 6:

 • Urgentne ambulante: pritlični prostori oddelka, vhod 6 A za infekcijsko urgentno ambulanto in vhod 6 C za bolnike, ki so pozitivni na SARS-CoV2 (covid-19).
 • Specialistične ambulante: kletni prostori oddelka, vhod 6 D
 • Pisarna oddelka: telefon 02 / 321-2657
 • Telefonska številka za naročanje v specialistične ambulante: 02 / 321 2740


Naročanje na pregled v specialistični ambulanti:

 • po telefonu: vsak delovni dan med 10:00 – 12:00 na tel. št. 02 / 321 2740,
 • osebno: vsak delovni dan med 10:00 – 12:00 v pisarni za naročanje bolnikov, ki se nahaja v kletnih prostorih Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, vhod 6 D,
 • po pošti: napotnice pošljete na Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor (predlagamo priporočeno) in v nekaj dneh dobite domov termin za pregled ali poseg,
 • po elektronski pošti: infekcijska.ambulanta@ukc-mb.si


Za pregled potrebujete:

 • obvestilo o izdani e-napotnici,
 • veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja,
 • izvide opravljenih preiskav in drugo pomembnejšo zdravstveno dokumentacijo.

Ob pregledu sta obvezna obrazna maska in dosledno razkuževanje rok.

Naročene paciente s povišano temperaturo in/ali znaki okužb dihal prosimo, da v prostore UKC Maribor ne vstopajo, temveč prej pokličejo v ambulanto, kjer so naročeni in upoštevajo njihova navodila.