Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Predstojnica oddelka: doc. dr. Nina Gorišek Miksić, dr. med. 

Strokovni vodja zdravstvene nege oddelka: Irena Knuplež, dipl. m. s.  

Tajnica oddelka: Tadeja Kolar, 02/321-26-57 

Oddelek predstavlja regionalni center za zdravljenje bolnikov z nalezljivimi boleznimi. V okviru oddelka pa je še Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb (EOBO), ki opravlja dejavnost za celotni UKC in za regijo. Na oddelku je 36 bolniških postelj (25 za odrasle, 11 za zdravljenje otrok). Bolnišnično zdravimo bolnike s težkimi poteki in zapleti infekcijskih bolezni, za najtežje bolnike imamo intenzivno nego s 6 posteljami, hospitalno zdravimo tudi bolnike, ki potrebujejo izolacijo. Na oddelku je zaposlenih 8 zdravnikov specialistov infektologije ter 5 zdravnikov specializantov, 8 diplomiranih medicinskih sester, 18  srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, 4 administratorke in diplomirani sanitarni inženir. Predstojnica oddelka je doc. dr. Nina Gorišek Miksić, dr. med., strokovna vodja zdravstvene nege oddelka pa Irena Knuplež, dip. m. s. Poleg bolnišnične izvajamo še ambulantno obravnavo, imamo 24-urno urgentno ambulanto . Redno izvajamo konziliarno in konzultantsko službo, po telefonu pa svetujemo tudi zunanjim zdravstvenim in drugih ustanovam, ki izvajajo zdravstveno dejavnost. Oddelek je lociran v najstarejši stavbi UKC Maribor, v kleti imamo prostore za administracijo in vse ambulante, v pritličju intenzivno nego, v I. nadstropju pa glavni hospitalni del. Posebej razvijamo konzultanstko dejavnost na področju racionalnega zdravljenje s protimikrobnimi zdravili in antibiotične profilakse, v okviru EOBO pa obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb.