Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Oddelek za psihiatrijo

5. oktobra 2005, se je oddelek za psihiatrijo preselil v nove prostore v neposredni bližini bolnišnice, Ob železnici 30 v Mariboru.

Oddelek za psihiatrijo je bil od leta 1946 v okviru skupnega nevropsihiatričnega oddelka, po začasni preselitvi na Pohorski dvor leta 1972 pa se je razvijal kot samostojna organizacijska enota.
Zaradi oddaljenosti od matične ustanove je imel oddelek vso infrastrukturo. Imeli so tudi priročni laboratorij, rentgen, sterilizacijo in ambulanto. Z opustitvijo bioloških metod zdravljenja se je uveljavila sodobna farmakopsihoterapija, uvedli so tudi sodobna načela okupacijske oziroma delovne terapije in druge rehabilitacijske programe. Posebno pozornost so posvetili zdravljenju odvisnih, predvsem od alkohola. Neprimerni prostori onemogočajo uvajanje dnevne bolnišnice. Z novo organizacijo dela na oddelku v enotah za geriatrijo, dveh enotah za intenzivno psihiatrijo in za nadaljevalno psihiatrično zdravljenje ter z izdelanimi načrti se zaposleni pospešeno pripravljajo na preselitev v nove prostore, ki nastajajo v bližini bolnišnice. Z uvajanjem svetovalnih telefonov in drugih oblik vključevanja v okolje uspešno detabuizirajo psihiatrijo kot interdisciplinarno vedo.
Oddelek za psihiatrijo ima 216 postelj, funkcionalno odprtih jih je 150. Na leto obravnavajo več kot 1400 bolnikov, postelje so zasedene 77-odstotno, povprečna ležalna doba je 35,5 dneva.