Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Predstavitev oddelka

Zgodovina

Prva zasnova za infekcijski oddelek je bila postavljena leta 1855, ko so na Tržaški cesti uredili sobo za kužne bolnike. Leta 1865 je bila na območju mariborske bolnišnice postavljena baraka za izolacijo bolnikov z nalezljivimi boleznimi. Leta 1898 je bila zgrajena izolirnica na mestu, kjer danes stoji infekcijski oddelek in je imela 24 bolniških postelj. Zaradi večjih potreb po zdravljenju kužnih bolnikov je bila leta 1914 ob oddelku postavljena dodatna lesena baraka s 40 bolniškimi posteljami in v tej baraki so zdravili bolnike s kolero, gripo in grižo. Zaradi vse večjih potreb po zdravljenju bolnikov z nalezljivimi boleznimi so leta 1928 pričeli graditi nov infekcijski oddelek in leta 1929 je bil uradno odprt. Imel je 5 odsekov (za davico, škrlatinko, črevesne nalezljive bolezni, splošni odsek, opazovalni odsek). Odseki so bili med seboj ločeni in vsak je imel svoj vhod. Skupno je imel oddelek 90 bolniških postelj. Bil je vključen v oddelek za interno medicino, predstojnik je bil dr. Ivan Matko, za njim dr. Stane Lutman.

Samostojni infekcijski oddelek v mariborski splošni bolnišnici je bil ustanovljen leta 1938, njegov prvi predstojnik je bil dr. Milko Bedjanič, kasnejši akademik in profesor na Medicinski fakulteti v Ljubljani. V času 2. svetovne vojne je bil oddelek začasno preseljen v Ljudsko šolo v Kamnici, ker je bila stavba infekcijskega oddelka poškodovana in jo je bilo potrebno obnoviti. Po obnovi se je oddelek preselil nazaj v svojo stavbo, razdeljen je bil na 4 odseke, vsak je imel svoj vhod. Število bolniških postelj je bilo 60. Od leta 1946 je oddelek vodil dr. Henrik Heferle, za njim dr. Franjo Vizjak. Leta 1953 je bil infekcijski oddelek dozidan in v tem prizidku sta dobila prostore oddelek za transfuziologijo in psihiatrični oddelek. Po izselitvi oddelka za psihiatrijo in oddelka za transfuziologijo se je v prizidek vselila uprava, ki se je leta 2012 preselila v svoje prostore. Oddelek je leta 1958 prevzel prim. Ladislav Mihelič, dr. med.. Leta 1979 je bil oddelek delno adaptiran in obnovljen. Po upokojitvi prim. Miheliča je predstojništvo prevzel Ludvik Hajdinjak, dr. med., po njegovi upokojitvi je postala leta 1997 predstojnica prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med., leta 2005 mag. Zvonko Baklan, dr. med., od leta 2006 do leta 2010 mag. Rajko Saletinger, dr. med., od leta 2010 do leta 2018 mag. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med., od leta 2018 do leta 2022 doc. dr. Nina Gorišek Miksić, dr. med.1.12. 2022 je predstojništvo prevzela mag. Jana Rejc Marko, dr. med.

Sedanje stanje

Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja je samostojni oddelek znotraj Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in predstavlja drugi največji center za zdravljenje bolnikov z infekcijskimi boleznimi v Sloveniji. Del oddelka je bila v preteklosti Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb (EOBO), ki je sedaj ločena enota, s katero pa oddelek ves čas tesno sodeluje.

Oddelek se je do konca leta 2023 nahajal v stavbi, ki je bila postavljena daljnega leta 1938 in je neustrezna za današnje potrebe in standarde, kar se je še posebej pokazalo med epidemijo covida-19. Z evropskimi sredstvi bo v prihodnjih letih zgrajena nova stavba za potrebe infekcijskega oddelka, kjer se bodo poleg odraslih zdravili tudi otroci z infekcijskimi obolenji.

Oddelek se trenutno nahaja v stavbi 8 (Oddelek za psihiatrijo) UKC Maribor. Enota za intenzivno infektologijo se trenutno nahaja na 3. etaži Klinike za kirurgijo.

Na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja bolnišnično zdravijo bolnike s težkimi poteki in zapleti infekcijskih bolezni.

Akutno oboleli infekcijski bolniki so obravnavani v urgentni infekcijski ambulanti, ki deluje 24 ur dnevno. Na oddelku izvajajo splošno in subspecialistično infektološko dejavnost (ambulanta za lymsko boreliozo, ambulanta za virusne hepatitise, ambulanta za testiranje na HIV, ambulanta za preventivo in infekcijska ambulanta za otroke). Zdravniki infektologi izvajajo konziliarno in konzultantsko dejavnost glede infekcijskih bolezni, bolnišničnih okužb ter smotrne rabe protimikrobnih zdravil za celoten UKC, na voljo so za telefonske konzultacije tudi zunanjim zdravstvenim in drugim ustanovam.