Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Predstavitev oddelka

Prva zasnova za oddelek pa je bila postavljena leta 1855, ko so na Tržaški cesti uredili sobo za kužne bolnike. Leta 1865 je bila na območju mariborske bolnišnice postavljena baraka za izolacijo bolnikov z nalezljivimi boleznimi. Leta 1898 je bila izgrajena izolirnica na mestu, kjer danes stoji infekcijski oddelek in je imela 24 bolniških postelj. Zaradi večjih potreb po zdravljenju kužnih bolnikov je bila leta 1914 ob oddelku postavljena dodatna lesena baraka s 40 bolniškimi posteljami in v tej baraki so zdravili bolnike s kolero, gripo in grižo. Zaradi vse večjih potreb po zdravljenju bolnikov z nalezljivimi boleznimi so leta 1928 pričeli graditi nov infekcijski oddelek in leta 1929 je bil uradno odprt. Imel je 5 odsekov (za davico, škrlatinko, črevesne nalezljive bolezni, splošni odsek, opazovalni odsek). Odseki so bili med seboj ločeni in vsak je imel svoj vhod. Skupno je imel oddelek 90 bolniških postelj. Bil je vključen v oddelek za interno medicino, predstojnik je bil dr. Ivan Matko, za njim dr. Stane Lutman.

Samostojni infekcijski oddelek v mariborski splošni bolnišnici je bil ustanovljen leta 1938, njegov prvi predstojnik je bil dr. Milko Bedjanič, kasnejši akademik in profesor na Medicinski fakulteti v Ljubljani. V času 2. svetovne vojne je bil oddelek začasno preseljen v Ljudsko šolo v Kamnici, ker je bila stavba infekcijskega oddelka poškodovana in jo je bilo potrebno obnoviti. Po obnovi se je oddelek preselil nazaj v svojo stavbo, razdeljen je bil na 4 odseke, vsak je imel svoj vhod. Število bolniških postelj je bilo 60. Od leta 1946 je oddelek vodil dr. Henrik Heferle, za njim dr. Franjo Vizjak. Leta 1953 je bil infekcijski oddelek dozidan in v tem prizidku sta dobila prostore oddelek za transfuziologijo in psihiatrični oddelek. Po izselitvi oddelka za psihiatrijo in oddelka za transfuziologijo se je v prizidek vselila uprava, ki se je leta 2012 preselila v svoje prostore. V kratkem nas čakajo obnovitvena gradbena dela in potem bo infekcijski oddelek končno dobil celotno stavbo, tako kot bilo namenjeno ob izgradnji. Oddelek je leta 1958 prevzel prim. Mihelič Ladislav, dr. med., leta 1979 je bil oddelek delno adaptiran in obnovljen. Po upokojitvi prim. Miheliča je predstojništvo prevzel Ludvik Hajdinjak, dr. med. Po njegovi upokojitvi je postala leta 1979 predstojnica prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med., leta 2005 mag. Zvonko Baklan, dr. med., od leta 2006 do leta 2010 mag. Rajko Saletinger, dr. med., od leta 2010 do leta 2018 mag. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med., od leta 2018 dalje pa doc. dr. Nina Gorišek Miksić, dr. med.

Oddelek zdaj čaka obljubljena delna prenova in prevzem prostorov, ki so jih dolga leta zasedali drugi oddelki oziroma uprava.

Danes je oddelek samostojni oddelek znotraj Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in predstavlja regionalni center za zdravljenje bolnikov z nalezljivimi boleznimi. Del oddelka je tudi Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb (EOBO), ki opravlja dejavnost za celotni UKC. Oddelek ima veliko prostorsko stisko, vendar na njem ves čas opravljamo strokovno delo, ki sledi sodobnim strokovnim smernicam v svetu. Opravljamo hospitalno, ambulantno in konziliarno dejavnost. Za hospitalno obravnavo imamo 36 bolniških postelj, od tega 25 postelj za zdravljenje odraslih bolnikov in 11 bolniških postelj za zdravljenje otrok. Bolnišnično zdravimo predvsem bolnike s težkim potekom in zapleti, za najtežje bolnike imamo intenzivno nego s 6 posteljami. Zdravimo tudi bolnike, ki potrebujejo izolacijo.

Na oddelku je zaposlenih 8 zdravnikov specialistov infektologije, od tega je ena zdravnica infektologinja pediatrinja, ena pa dela kot zdravnica za obvladovanje bolnišničnih okužb za celotni UKC. Zaposlenih je 5 zdravnikov specializantov, ki v okviru specializacije krožijo po drugih oddelkih UKC. Na oddelku je zaposlenih 8 dipl. med. sester, od teh 2 delata na EOBO, 6 pa na hospitalnem delu in v ambulantni dejavnosti, zaposlenih je 18 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, za administrativne potrebe pa imamo 4 zdravstvene administratorke. Na EOBO je zaposlen tudi dipl. sanitarni inženir.

Oddelek je ves čas od ustanovitve naprej doživljal številne spremembe na organizacijskem, strokovnem in pedagoškem področju. Vedno je spremljal dosežke medicine in jih v skladu z možnostmi in okoliščinami udejanjal v klinični praksi. Razvijal in širil je svojo dejavnost na strokovno organizacijskem, pedagoškem in znanstveno raziskovalnem področju.

Poleg bolnišnične in ambulantne obravnave bolnikov na samem oddelku izvajajmo konziliarno službo, v okviru katere svetujemo dodatno diagnostiko, zdravljenje s protimikrobnimi zdravili, izolacijske ukrepe na drugih oddelkih znotraj UKC, po telefonu pa tudi drugim ustanovam v Mariboru in celotni podravski regiji. Preko EOBO skrbimo za potrebne ukrepe, izdajanje navodil, obvladovanje epidemij in druge dejavnosti s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb za celotni UKC.