Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

Zaposleni so vključeni v različne domače in mednarodne raziskovalne projekte na področju infekcijskih bolezni. Publicistična dejavnost zajema večje število objav v domačih in mednarodnih strokovnih, znanstvenih ter poljudnih revijah.

Zaposleni izvajajo celovito pedagoško dejavnost na področju infekcijskih bolezni v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije, Medicinsko fakulteto Univeze v Mariboru, Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Maribor.

Raziskovalna dejavnost je usmerjena predvsem v epidemiologijo bolnišničnih okužb, bolezni, ki jih povzroča Clostridium difficile, virusnih hepatitisov, bolezni, ki jih prenašajo klopi, pljučnic, okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi, porabe protimikrobnih zdravil, okužb pri starostnikih.

Zdravniki specialisti so asistenti za predmet Infekcijske bolezni na MF Maribor, izvajajo vaje, predavanja in seminarje za 5. letnik študentov medicine. Poleg tega aktivno sodelujejo pri izbirnem predmetu Tropske bolezni. B. Kotnik Kevorkijan je vključena v predavanja na podiplomskem študiju s področja bolnišničnih okužb za zdravnike in medicinske sestre. Zdravniki in diplomirane medicinske sestre so mentorji specializantom in pripravnikom Medicinske fakultete, Fakultete za zdravstvene vede in Srednje zdravstvene šole.

Oddelek organizira vsaki 2 leti Bedjaničev simpozij, ki je odmeven v slovenskem prostoru. Teme so aktualne in izbrane iz ožjih in širših področij infektologije ter obravnavane interdisciplinarno. Zaradi epidemije covida 19 simpozija leta 2019 ni bilo.

 1. Bedjaničev simpozij z naslovom Črevesne okužbe, 1997
 2. Bedjaničev simpozij z naslovom Okužbe s humanimi herpesvirusi, 1999
 3. Bedjaničev simpozij z naslovom Klamidijske okužbe, 2001
 4. Bedjaničev simpozij z naslovom Sepsa in septični šok, 2003
 5. Bedjaničev simpozij z naslovom Nalezljive bolezni v otroški dobi, 2005
 6. Bedjaničev simpozij z naslovom Okužbe v kirurgiji, 2007
 7. Bedjaničev simpozij z naslovom Infektologija nekoč, danes, jutri, 2009
 8. Bedjaničev simpozij z naslovom Okužbe urogenitalnega trakta, 2011
 9. Bedjaničev simpozij z naslovom Obravnava bolnika z vročino, 2013
 10. Bedjaničev simpozij z naslovom Pristop k starostniku z okužbo, 2015
 11. Bedjaničev simpozij z naslovom Nujna stanja v infektologiji, 2017
 12. Bedjaničev simpozij z naslovom Protimikrobno zdravljenje (izziv sedanjosti in prihodnosti), 2019