S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Čas obiskov

Spoštovani,


ker je naša ustanova določena kot COVID bolnišnica hkrati pa pojavljanje novih žarišč narekuje nadaljevanje z ukrepi varovanja bolnikov in zaposlenih, v UKC Maribor še vedno velja splošna prepoved obiskov. Razen v izjemnih primerih, kot so kritično bolni pacienti, pacienti, ki so v bolnišnici že dalj časa, vendar zgolj na 1 zdravo osebo, do 30 minut, po predhodni telefonski odobritvi predstojnika oddelka, ob upoštevanju vseh predpisanih varovalnih ukrepov. Preventivni ukrep je namenjen preprečevanju širjenja virusnih okužb in velja do preklica.

Obiski v porodnišnici:
Na Oddelku za perinatologijo (porodnišnica) se omogočijo obiski, vendar zgolj na eno zdravo odraslo osebo ob izpolnjevanju pogoja PCT. Ure obiskov:
- med tednom od 16.00 do 17.00,
- med vikendom in ob praznikih od 14.00 do 15.00.

Na ostalih oddelkih v UKC Maribor ostaja omejitev obiskov nespremenjena – obiski se zaenkrat dovolijo izjemoma in maksimalno eni (1) zdravi osebi, brez znakov okužbe dihal, ki izpolnjuje pogoj PCT v primerih: hospitaliziran mladoletnik, hospitalizacije odraslih nad 7 dni, obiski kritično bolnih in paliativnih pacientov ne glede na trajanje hospitalizacije, izjeme po presoji lečečega zdravnika.


Hvala za razumevanje.