Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Pritožbene poti

Po Pravilniku o reševanju pritožb pacientov in o pritož­benem postopku v UKC Maribor pritožbe sprejemajo vsi zaposleni in jih posredujejo v reševanje ustrezni osebi na kliniki/oddelku, in sicer:

 • predstojniku klinike/oddelka, če se pritožba nanaša na zaposlenega na kliniki/oddelku oziroma na kliniko/od­delek kot celoto,
 • strokovni vodji zdravstvene nege klinike/oddelka (glav­na medicinska sestra), če se pritožba nanaša na izvajalca zdravstvene nege na kliniki/oddelku,
 • vodji organizacijske enote, kjer delajo ostali zaposleni, na katere se nanaša pritožba,
 • pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego v sodelovanju s strokovnim direktorjem UKC, če se pritožba nanaša na delo, ravnanje ali odnose strokovne vodje zdravstvene nege klinike/oddelka, ki ni organiziran v okviru klinike/službe,
 • strokovni direktor UKC, če se pritožba nanaša na vodjo klinike /službe,
  ali predstojnika oddelka, ki ni organiziran v okviru klinike /službe.

Pritožbo lahko podate pisno ali ustno (zapis v obrazcu Pritožba).

Na pritožbo odgovarjamo le v primeru, če vsebuje vse potrebne podatke, ki jih zahteva zakonodaja in so raz­vidni iz obrazca Pritožba. Obrazec se nahaja na kliniki/ oddelku in na koncu tega besedila.

Komisija za pritožbe pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije rešuje tiste pritožbe, ki jih ni možno rešiti ali so bile za pritožnika neustrezno rešene v zdravstvenih zavo­dih. Pritožbo podate v pisni obliki na naslov: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Komisija za pritožbe, Štefanova ul. 5, 1000 Ljubljana.

Na osnovi Zakona o pacientovih pravicah je imenovan zastopnik/ca pacientovih pravic.

Zastopnik pacientovih pravic:
Vlasta Cafnik
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor
Ljubljanska ulica 4/II
2000 Maribor
Tel. številka: 02/333 12 64
E-pošta:vlasta.cafnik@nijz.si

Uradne ure:

 • torek od 14:00 do 18:00
 • sreda od 8:00 do 12:00
 • četrtek od 8:00 do 12:00

Kontaktni podatki za naročanje: T
Tel. številka: 041 681 304
E-pošta: zpp-mb@nijz.si
Ponedeljek in sreda od 8:00 do 12:00

Adela Postružnik
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor
Ljubljanska ulica 4/II
2000 Maribor
tel. številka: 02/333 12 63
E-pošta: adela.postruznik@nijz.si


Uradne ure:

 • ponedeljek od11:00 do 18:00
 • sreda od 9:00 do 14:00

Varuhinja bolnikovih pravic

Lidija BREZNIK, mag. soc. geront.
Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor
Tel. št.: 02/2201-634, 02/228-22-23
E-pošta: varuh.bp-mb@maribor.si


Uradne ure pisarne:
- ponedeljek in torek med 8.00 in 12.00 ter 13.00 in 15.00
- sreda med 8.00 in 12.00 ter 13.00 in 17.00
- petek med 8.00 in 13.00


Uradne ure varuhinje bolnikovih pravic:
- sreda med 13.00 in 17.00


Druge pritožbene poti

Če menite, da so kršene vaše pravice v zvezi z zagotavlja­njem zdravstvenega varstva, se lahko obrnete na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v Sodni ulici 15, 2000 Maribor, telefon: 02/ 252 34 21.

Zaradi domnevno nestrokovnega ravnanja in odnosa zdravnikov lahko pišete na na Zdravniško zbornico Slovenije, Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana.

Zaradi domnevno nestrokovnega ravnanja in odnosa na področju zdravstvene nege lahko pišete na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ob železnici 30, 1000 Ljubljana.

Če menite, da so kršene vaše pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo lahko vložite pritožbo pri Informacijski pooblaščenki, Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana.

Pri izhodih iz posameznih stavb so vam na razpolago zloženke "Postopek obravnave nasporazumov in kršitev pacientovih pravic".