Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

eNaročanje in čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe

Naše čakalne dobe


Paciente prosimo, da na ambulantne preglede ne prihajajo več kot 10 minut pred določenim terminom, saj morajo drugače čakati pred vhodom, potrebno je namreč upoštevati omejitev števila pacientov v čakalnicah. Spodaj objavljen vprašalnik si lahko pacienti natisnejo in izpolnijo doma, saj si s tem skrajšajo čakanje v vrsti pred vstopom skozi info kontrolno točko. Pacientom bomo vprašalnike pošiljali tudi po pošti skupaj z obvestilom o terminu pregleda. Izpolnjenega mora pacient prinesti zraven na dodeljen termin pregleda.Podajte svoje mnenje o vašem zadovoljstvu v zdravstveno obravnavo

  • Spletna anketa zVEM


  • PREMS - Moja izkušnja, naše zdravstvo: Raziskave o izkušnjah pacientov z zdravstvenimi obravnavami


1. PREMS - Izkušnje pacientov z obravnavo v bolnišnicah (hospitalna obravnava)

Vabilo z vprašalnikom prejmete ob odpustu iz bolnišnice v času raziskave.

2. PREMS - Izkušnje pacientov z obravnavo v specialističnih ambulantah

Vabilo z vprašalnikom prejmete po končani zdravstveni obravnavi v času raziskave.