Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Za bolnike in svojce

Navodila za bolnike

 Bolniki morajo upoštevati pisna in ustna navodila, ki jih dobijo ob sprejemu in v času hospitalizacije s strani osebja. Bolniki se morajo praviloma zadrževati v svojih sobah, saj se na oddelku zdravijo bolniki z različnimi nalezljivimi boleznimi, posebej dosledni moramo biti pri bolnikih, ki so v izolacijskih sobah. Bolniki oddelka ne smejo zapuščati brez vednosti osebja in dovoljenja lečečega zdravnika. 

 

Navodila za svojce

 Večina bolnikov na našem oddelku ima kužno bolezen, zato ne dovolimo obiske nosečnicam, otrokom do 7. leta in drugim ljudem, ki so imunsko oslabljeni. Naši bolniki imajo tudi različne diete, zato se pred prinašanjem hrane svojcu posvetujte z medicinskimi sestrami na oddelku. Za določene bolezni je potrebna strožja izolacija in pred vstopom v takšno sobo se morajo svojci obvezno posvetovati z vodjo izmene. V primeru, da želite obisk izven določenih ur, je potrebno pridobiti dovoljenje sobnega zdravnika, običajno dovoljujemo daljše obiske pri otrocih. V kolikor je svojec pooblaščen za pridobivanje informacij pri bolniku, naj se obrne na sobnega zdravnika v določenem terminu. Pogovorne ure zdravnikov: 

  • vsak delovni dan med 14.00 in 14.30 ure (osebno, ne po telefonu)
  • izven teh ur po dogovoru s sobnim zdravnikom

V okviru Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb smo izdali navodila za bolnike in svojce, kako ravnati v primeru, da ima bolnik MRSA, bakterije, ki izločajo ESBL, Clostridium difficile in druge večkratno odporne bakterije.