Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči
Telefonska centrala - informacije 02/321 1000

K-Plinska analiza (PAPK) in acidobazni status v popkovni krvi (ABS)

Ime preiskave
K-Plinska analiza (PAPK) in acidobazni status v popkovni krvi (ABS)
Laboratorij
Urgentni laboratorij
Sinonim
 
Preiskava nujna
Da
Okrajšava
PAPK, K-ABS
Čas izvedbe
15 minut
Izvajanje preiskave
24 ur / 7 dni
Donaročilo/čas
 
Matriks
Plazemska frakcija polne krvi in hemolizat
Transport
Do 15 minut, sobna temperatura
Vzorec
Kri popkovnice
Način odvzema
Kri popkovne arterije ali popkovne vene
Vsebnik
Plastična brizga s heparinom
Minimalna količina
Do oznake brizge

Metoda

Potenciometrična meritev (pH, pCO2)

Amperometrična meritev (pO2)

Spektralna analiza hemoglobina (direktna saturacija)

Referenčne vrednosti

PK-pH: 7,14 - 7,44

PK-prebitek baz: -7 - 2 mmol/L

PK-Bikarbonat-HCO3-: 20 - 29 mmol/L

PK-pCO2: 3,7 - 9,4 kPa

PK-pO2: 1,5 - 6,3 kPa

Alternativni vzorec

Opombe

Zaradi prisotnega HbF in pogosto prisotne frakcije COHb, rezultata KK-sO2Hb ne podamo.

Odgovorna oseba
Matej Gošnjak, spec. med. biokem.
Informacije
02 321 2000
Šifra zelena knjiga
21500