Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči
Telefonska centrala - informacije 02/321 1000

K-Plinska analiza (PAAK) in acidobazni status v arterijski krvi (ABS)

Ime preiskave
K-Plinska analiza (PAAK) in acidobazni status v arterijski krvi (ABS)
Laboratorij
Urgentni laboratorij
Sinonim
 
Preiskava nujna
Da
Okrajšava
PAAK, K-ABS
Čas izvedbe
15 minut
Izvajanje preiskave
24 ur / 7 dni
Donaročilo/čas
 
Matriks
Plazemska frakcija polne krvi in hemolizat (AK)
Transport
V roku 15 minut, sobna temperatura
Vzorec
Arterijska kri
Način odvzema
Arterijska kri
Vsebnik
Plastična brizga s heparinom
Minimalna količina
Do oznake brizge

Metoda

Potenciometrična meritev (pH, pCO2)

Amperometrična meritev (pO2)

Spektralna analiza hemoglobina (frakcije hemoglobina)

Referenčne vrednosti

AK-pH: 7,36 - 7,44

AK-Prebitek baz (ecf): - 2,3 - 2,3 mmol/L

AK-Bikarbonat-HCO3: 22 - 26 mmol/L

AK-pCO2: 4,3 - 6,1 kPa

AK-pO2: 10,6 - 13,3 kPa

AK-sO2: 0,96 - 1

AK-FO2Hb: 96 - 100 %

AK-FCOHb: do 1,5 %

AK-FmetHb: do 1,5 %

AK-Glukoza: 3,6 - 6,1 mmol/L

AK-Laktat: 0,5 -1,8 mmol/L

AK-Kalcij (Ca), ioniziran: 1,13 - 1,32 mmol/L

Alternativni vzorec
Arterializirana kapilarna kri

Opombe

Pri naročilu plinske analize podamo rezultate izmerjenih parametrov:

pH, pO2, pCO2 saturacijo funkcionalnega Hb; sO2 in laktata ter izračunana HCO3- in presežek baz BEecf.

Odgovorna oseba
Matej Gošnjak, spec. med. biokem.
Informacije
02 321 2000
Šifra zelena knjiga
21000