Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči
Telefonska centrala - informacije 02/321 1000

S-Elektroforeza proteinov

Ime preiskave
S-Elektroforeza proteinov
Laboratorij
Proteinski laboratorij
Sinonim
 
Preiskava nujna
Ne
Okrajšava
S-EF proteinov
Čas izvedbe
Do 1 delovni dan
Izvajanje preiskave
Delavniki od 7.00 - 15.00 ure
Donaročilo/čas
Do 1 teden od odvzema vzorca
Matriks
Serum
Transport
Sobna temperatura
Vzorec
Kri
Način odvzema
Venska kri
Vsebnik
Epruveta brez antikoagulanta, z gelom (rumeni zamašek)
Minimalna količina
2 mL
Metoda
Elektroforeza proteinov na agaroznem gelu

Referenčne vrednosti

S-EF Albumin: 55,8 - 66,1 %

S-EF Alfa 1: 2,9 - 4,9 %

S-EF Alfa 2: 7,1 - 11,8 %

S-EF Beta 1: 4,7 - 7,2 %

S-EF Beta 2: 3,2 - 6,5 %

S-EF Gama: 11,1 - 18,8 %

Količinskih referenčnih vrednosti (g/L) za posamezne frakcije ne podajamo.
Alternativni vzorec

Opombe

Preiskava je namenjena odkrivanju in spremljanju monoklonskih imunoglobulinov.

Patološki izvid je vsak sum na prisotnost monoklonskih imunoglobulinov, ne glede na kvantitativno vrednost posameznih frakcij.

Pri tej preiskavi je pomembneje upoštevati komentar, kot številčne vrednosti.

Prisotni krioglobulini dajo lažno negativne rezultate, če kri ni odvzeta po postopku za krioglobuline. Pomembno je upoštevati komentar o sumu na fenotip alfa-1-antitripsina.

Elektroforezo delamo le iz seruma, saj prisotnost fibrinogena v plazmi moti preiskavo.
Odgovorna oseba
Mag. Evgenija Modrič, spec. med. biokem.
Informacije
02 321 2944
Šifra zelena knjiga
21031