Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Za bolnike in svojce

Informativne knjižice oz. zgibanke so na voljo v vseh čakalnicah ambulant in na oddelku.

Pogovorne ure zdravnikov - informacije o bolnikih:

 • mag. Milan PAVLOVIĆ, dr. med. - vsak ponedeljek od 14.00 do 15.00
 • Niko KAVČIČ, dr. med. - vsak ponedeljek od 14.00 do 15.00
 • Predrag ŠAINOVIĆ dr. med. - vsak torek od 14.00 do 15.00
 • Jana STANONIK GODINA, dr. med. - vsak torek od 14.00 do 15.00
 • mag. Dejan BRATUŠ, dr. med. - vsako 1. in 3. sredo v mesecu od 14.00 do 15.00
 • Rok KOVAČIČ, dr. med. - vsako 2. in 4. sredo v mesecu od 14.00 do 15.00
 • Dragana TASKOVSKA, dr. med. - vsako sredo od 14.00 do 15.00
 • Franc KRAMER, dr. med. - vsak četrtek od 14.00 do 15.00
 • Peter BAUMAN, dr. med. - vsak četrtek od 14.00 do 15.00
 • Uroš KACJAN, dr. med. - vsak petek od 14.00 do 15.00
 • Ivan PERIĆ, dr. med. - vsak petek od 14.00 do 15.00

Predlagamo, da opravijo bolniki pred napotitvijo oz. ob napotitvi na pregled v urološko ambulanto :

1. Osnovne laboratorijske preiskave

 • SR, hemogram, krvni sladkor, hepatalne teste , ureo , kreatinin, ionogram
 • sediment urina
 • moški s simptomi spodnjih sečil ali tisti, ki želijo preventivni pregled prostate po 50 letu starosti pa še alkalno in kislo fosfatazo ter PSA.

2. Bolniki pri katerih je potrebna nadaljnja urološka diagnostika naj imajo opravljen

 • UZ sečil ( ledvic, mehurja in prostate pri moških z določitvijo rezidualnega urina v mehurju po mikciji )

3. Bolniki napoteni na ambulantne operacije v lokalni anesteziji naj prinesejo zgoraj nevedene preiskave, vsi tisti, ki so na peroralni antikoagulantni terapiji pa morajo obvezno opraviti pregled v ambulanti za koagulopatije zaradi prehoda na parenteralno antikoaguantno terapijo ( Heparin , Fragmin, itd. )
Bolniki, ki po navodilu zdravnika ali pa samo iniciativno jemlje Aspirin, naj s to terapijo prenehajo vsaj en teden pred planiranim posegom in prav tako opravijo kontrolne koagulacijske teste .

4. Isto velja za bolnike, ki prihajajo na programirane operacije v splošni ali regionalni (spinalni, epiduralni) anesteziji ter za bolnike, ki so naročeni na transrektalno ultrazvočno vodeno punkcijo prostate.

5. Starejši bolniki s kardiopulmonalnimi boleznimi ter na zahtevo anestezistov tudi bolniki po 50 letu , naj bi imeli opravljeno tudi rentgenskio sliko pljuč, srca.

6. Vsi bolniki, ki prihahajo na operativni poseg v splošni anesteziji naj opravijo tudi EKG.

7. Ob sprejemu v bolnišnico naj bolniki prinesejo s seboj izvide vseh preiskav, ambulantni urološki karton oz. odpustnice prejšnjih hospitalizacij na urološkem oddelku ali katerem drugem oddelku in napotnico izbranega osebnega zdravnika za hospitalizacijo, v kolikor že ob prejšnjem pregledu nismo dobili pooblastila ter kartico zdravstvenega zavarovanja.Suh dan

Opolnomočenje oseb z motnjami kontinence in zmanjševanje stigme inkontinence v slovenski družbi

Program SuhDan je namenjen opolnomočenju oseb z motnjami kontinence (MK) in zmanjšanju stigme inkontinence v slovenski družbi. V teku projekta bodo vzpostavili mrežo ustanov, strokovnjakov, društev, nevladnih organizacij in posameznikov s profesionalnim, izkustvenim in socialnim potencialom na področju MK, v namen opolnomočenja ciljnih skupin bodo pripravili izobraževalni program s priročnikom in s tečaji, delavnicami in predstavitvami, ki bo osebe z MK uvajal in vodil k opolnomočenemu življenju z njimi.

S pozitivnim poimenovanjem SuhDan je hkrati predstavljen cilj programa in nov, spodbuden pristop k izzivom, ki so povezani z MK. Z usposabljanjem opolnomočenih posameznikov, ki bodo širitelji novega odnosa in praktičnih znanj med osebami z MK pooseblja premik zapostavljenega področja inkontinence v njegovo aktivno razreševanje. Je trajnostno usmerjen doprinos k višji zdravstveni osveščenosti in kulturi slovenske družbe. S tem bo sledil ciljem MZ o opolnomočenju in ozaveščanju na področju epidemije kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB), ki so v vsej zdravstveni zgodovini Slovenije doslej največji in zaradi naglo starajoče se družbe še vedno naraščajoč strateški in preventivni zdravstveni izziv. Med bolniki z različnimi kroničnimi boleznimi, stanji ali geriatričnimi sindromi so MK pogosta nadloga, ki vsem prizadetim pomembno znižujejo kakovost življenja, samozavest in aktivno vključenost v socialno okolje. MK so prisotne tudi v drugih starostnih obdobjih in so med mladimi in starimi najbolj razširjena zdravstvena težava. Veliko prizadetih jih skriva, ostajajo nediagnosticirane in izven zdravstvenih statistik, kar povzroča, da brez potrebne, možne in dostopne pomoči ostaja veliko število prizadetih neozaveščenih posameznikov. S tem se zmanjšujeta njihova socialna neodvisnost in osebno dostojanstvo.


V svoji zasnovi je SuhDan izviren, pozitivno usmerjen program, ki v celoti izhaja iz strateških usmeritev MZ na področju preventive in zdravljenja KNB v slovenski družbi in jih v zvezi z inkontinenco pomembno dopolnjuje.


Več informacij o projektu SuhDan: http://www.suhdan.si/