Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Predstavitev oddelka

Urgentni center ima dva vhoda - urgentni vhod za reševalna vozila, kjer je možen takojšen dostop do reanimacijskih - urgentnih prostorov, ter vhod za paciente, ki pridejo sami.


Ob vhodu se morajo pacienti registrirati in triažirati, kar pomeni, da jih pregleda ustrezno izobražena triažna medicinska sestra in jim na osnovi strokovnih meril določi ustrezno triažno kategorijo - barvo, ki pomeni, kako dolgo lahko varno čakajo na pregled pri zdravniku.


Kategorije so: rdeča - pregled takoj, oranžna - pregled v 10 minutah, rumena - pregled v 60 minutah, zelena - pregled v 120 minutah, modra - pregled v 240 minutah


Triažni sistem je pomemben zato, ker je nemogoče vedeti, kako zahtevno bolezensko stanje ima pacient, prav tako je nemogoče zagotoviti dovolj osebja, da bi lahko vsakega pacienta takoj pregledali.


Po opravljeni triaži je pacient razporejen v tri dejavnosti, in sicer EzB - enota za bolezni, kjer obravnavamo bolj zahtevna bolezenska stanja, v EzP - enoto za poškodbe, kjer obravnavamo predvsem poškodbe ali nujna kirurška stanja, ter EHP - kjer obravnavamo manj zahtevna bolezenska stanja, ki ne zahtevajo večje razširjene obravnave ali diagnostike. V EHP sodi v širšem smislu tudi dežurna služba primarnega nivoja, ki jo izvaja ZD Maribor s primarnimi (družinskimi) zdravniki.


Prostori urgentnega centra so razporejeni logično glede na potrebe pacientov in njihova bolezenska stanja, imamo več pregledovalnih ambulantnih prostorov v vseh podenotah, dve veliki opazovalnici za razširjeno diagnostično obravnavo in opazovanje, prostore za izvajanje manjših kirurških posegov, prostore za mavčenje, prostor za rtg slikanje, ter dva sodobno opremljena reanimacijska prostora, kjer izvajamo postopke za reševanje življenja tistih, ki so najbolj poškodovani ali oboleli. Poleg naših prostorov imamo v sosednjem delu tudi celotno radiološko dejavnost, predvsem hiter dostop to CT in MRI preiskav. S cevno pošto smo povezani tudi z laboratorijem nad nami in centrom za transfuzijsko dejavnost pod nami, imamo pa tudi sami manjšo krvno banko.


Takšna organizacijska logistična zasnova je nujnost za razvoj sodobne urgence in v tem pogledu smo na to dejstvo lahko zelo ponosni.