Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Osebje

V urgentnem centru sta bila v letu 2019 zaposlena dva zdravnika, postopoma to število narašča z vsakim letom. Delo je organizirano s pomočjo zdravnikov specializantov in specialistov iz vseh oddelkov Klinike za kirurgijo z možnostjo ustrezne konzultacije specialistov različnih strok. Za izvajanje dežurne službe ZD Maribor sodelujejo zdravniki specializanti in specialisti ZD Maribor. 

Predstojnik:

 • dr. Gregor Prosen, dr. med.

Strokovni vodja zdravstvene nege:

 • asist. Jernej Mori, mag. zdr. nege

  Koordinator zdravstvene nege enote za bolezni:

  • Valerija Zorčič, mag. zdr. nege

  Koordinator zdravstvene nege enote za poškodbe:

  • Marjan Ferčec, dipl. zn.

  Tajništvo:

  • Andreja Lorber, posl. sek.

  Zdravniki specialisti:

    • Tina Balog Kotnik, dr. med.
    • Ana Bogataj, dr. med.
    • Barbara Furman, dr. med.
    • Petra Glažar, dr. med.
    • Jasmina Golc, dr. med.
    • Nejc Gorenjak, dr. med.
    • Andrej Hohnec, dr. med.
    • Tina Nekrep, dr. med.
    • Metin Omerović, dr. med.
    • Rok Petrovčič, dr. med.
    • Ana Podlesnik, dr. med.
    • Andreja Rataj, dr. med.
    • Dragana Stojnić, dr. med.
    • izr. prof. dr. Matej Strnad, dr. med.
    • Aleks Šuštar, dr. med.
    • Elena Topolovec, dr. med.
    • Primož Valher, dr. med.
    • Miloš Živković, dr. med.

    Seznam ostalih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev:

    • Alenka DIEMAT, dipl. m. s.
    • Alenka FERK, sms
    • Aljaž LADINIK, dipl. zn.
    • Aljoša ŠPELEC, bolničar
    • Alojzija BREZOČNIK, sms
    • Ana BOHINC, sms
    • Anej RUS, ort. tehnol.
    • Barbara GORIČAN, dipl. m. s.
    • Beno BRATOVČAK, ort. tehnol.
    • Bine Kosmač, dipl. zn.
    • Branka NEMEC, dipl. m. s.
    • Branko MENCINGER, ort. tehnol.
    • Danica Daniella JURIČ , bolničarka
    • Daniela Berdnik, dipl. m. s.
    • Darko DOMADENIK, ort. tehnol.
    • Doroteja ORNIK, dipl. m. s.
    • Džurdža Zdenka FOLNOVIČ, sms
    • Genija GRUM, sms
    • Helena Ošlovnik, dipl. m. s.
    • Ines REBERNIK, bolničarka
    • Irena ŠERBINEK, bolničarka
    • Iztok ŠPUREJ, bolničar
    • Jadranka BEBER, sms
    • Jan KROPEC, dipl. zn.
    • Jelka SERŠEN, bolničarka
    • Jelka ŠKERBOT, sms
    • Jernej Gašparič, dipl. zn.
    • Jošt Beguš, dipl. zn.
    • Jožica REBERNAK, sms
    • Kaja ROŠKAR, sms
    • Karmen ŠKERGET, dipl. m. s.
    • Lea PETEK, sms
    • Lidija IVANUŠA, bolničarka
    • Lidija ŽUNKOVIČ, dipl. m. s.
    • Liljana STOJKOVIĆ, sms
    • Maja DITRIH, dipl. m. s.
    • Majda KARBA, dipl. m. s.
    • Majda KUŠAR, bolničarka
    • Majda ŽUNKOVIČ, sms
    • Marija LEŠNIK, univ. dipl. org., dipl. m. s.
    • Marija PREDIK, mag. zdr. neg.
    • Marjan FERČEC, mag. zdr. nege
    • Marjana JARNI, op. m. s.
    • Marjeta MILOŽIČ, bolničarka
    • Marjeta STAJNKO JURITSCH, bolničarka
    • Marko ČUČEK, dipl. zn.
    • Matej FESEL, dipl. zn.
    • Matej ŠTUMBERGER, bolničar
    • Mateja LULIK, dipl. m. s.
    • Matjaž KORPAR, dipl. zn.
    • Melita VOGRINEC, bolničarka
    • Miha PREDNIK, ort. tehnol.
    • Milojka KOBALE, op. m. s.
    • Mira KARČOVNIK, dipl. m. s.
    • Miranda KOLENDA, bolničarka
    • Mirjam JUHART, dipl. m. s.
    • Mitja ŠTOLAR, zdr. teh.
    • Natalija FURH, sms
    • Nataša GOJKOVIĆ, sms
    • Nataša Gosak, dipl. m. s.
    • Nastja Munda, bolničarka
    • Neli KOP, bolničarka
    • Nina BOLDIREV, dipl. m. s.
    • Nina Špindler, dipl. m. s.
    • Rok Bernard, dipl. zn.
    • Petra ŠKVORC, sms
    • Robert PODHOSTNIK, ort. tehnol.
    • Sabina NOVAK, bolničarka
    • Sanita GARIBOVIĆ, sms
    • Sašo LAH, bolničar
    • Simona PRAPOTNIK, dipl. m. s.
    • Suada HORIĆ, bolničarka
    • Suzana MOHORKO, sms
    • Suzana STRNAD, dipl. m. s.
    • Tanja MAJC, bolničarka
    • Tina FERK, sms
    • Tina MIKEK, sms
    • Tjaša Ivanuša, dipl. m. s.
    • Tjaša KOZAR, bolničarka
    • Tomaž Berlič, dipl. zn.
    • Uroš SVENŠEK, ort. tehnol.
    • Urška Urbas, dipl. m. s.
    • Vesna RAZDEVŠEK, bolničarka
    • Vesna REBERNIŠEK, dipl. m. s.
    • Viktorija SLUGA, sms
    • Žan Tanacek, dipl. zn.
    • Šimen Ribič, dipl. zn.
    • Jana Mavrič, dipl. m. s.
    • Ana Unger, dipl. m. s.
    • Renata Mlakar, dipl. m. s.
    • Petra Zupan, dipl. m. s.
    • Adrijana Herga, dipl. m. s.
    • Tadej Pikl, dipl. zn.
    • Urban Grobelšek, dipl. zn.
    • Omer Kadrič, ort. tehnol.
    • Suzana Bodiroža, sms
    • Ana Skale, dipl. m. s.
    • Sara Počkaj, dipl. m. s.
    • Laura Ploj, sms
    • Ana Vuzem, dipl. m. s.

    Seznam zaposlenih administratork in administratorjev:

    • Ana Štern, dipl. var. inf. var.
    • Andreja Lorber, posl. sek.
    • Barbara Jakovac
    • Barbara Šuman, posl. sek.
    • Barbara Florjančič, dipl ekon.
    • Bogdana Lešnik, ekon.
    • Bojana Visočnik
    • Danijela KRAMARIČ, dipl. prav.
    • Dušanka BODIROŽA
    • Karidija PROTMAN, dipl. ekon.
    • Maša BERDINEK
    • Martina Breznik
    • Mateja Satler
    • Milena Vanchevski
    • Mojca Gostič
    • Nadja JERENEC
    • Nataša Unuk
    • Peter KAPELJ
    • Rebeka MAJCEN
    • Sabina Novak, posl. sek.
    • Sintija PLIBERŠEK
    • Taja ZADRAVEC
    • Teja Lah
    • Tjaša GORŠE
    • Đeva Šotani
    • Valentina KODBA
    • Mihael Oblonšek
    • Simona Šikman
    • Mihaela Cvikl
    • Dolores Sivec