Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Dejavnost oddelka

Notranje komuniciranje je proces sporazumevanja in prenosa informacij med zaposlenimi v UKC Maribor. Komuniciranje znotraj organizacije zajema komuniciranje med različnimi področji v organizaciji in hkrati tudi komuniciranje med posamezniki in/ali skupinami.

Zunanje komuniciranje je proces sporazumevanja in prenosa informacij med UKC Maribor in zunanjim okoljem (zunanje javnosti). Komuniciranje z okoljem je sistematično načrtovan in usmerjen proces vplivanja na oblikovanje naklonjenosti javnosti preko obojestransko zadovoljivega, interaktivnega komuniciranja, ki temelji na odprtem, demokratičnem in značajnem delovanju obeh strani – zavoda in javnosti.

Krizno komuniciranje je posebno področje odnosov za javnostmi, ki zajema predvidevanje potencialnih kriznih dogodkov, pripravo nanje, reševanje kriz ter komuniciranje s prizadetimi in drugimi ključnimi javnostmi organizacije ter ocenjevanje ukrepov po koncu krize.

Izdaja publikacije ˝Naša bolnišnica˝ zajema uredniško dejavnost zbiranja, pisanja in priprave prispevkov za objavo tiskane in elektronske verzije publikacije z naslovom Naša bolnišnica.

Urejanje spletne strani UKC Maribor – www.ukc-mb.si – se nanaša na upravljanje uradne spletne strani, ažuriranje podatkov, posodabljanje in izboljšava spletnih aplikacij prijaznih uporabnikom.

Tržna dejavnost - samoplačniki.

Fotografiranje družabnih in formalnih dogodkov v UKC Maribor.

Rezervacija predavalnic zajema sistem vodenja rezervacij in uporabe predavalnic znotraj UKC Maribor za potrebe uporabnikov predavalnice.

Organizacija strokovnih srečanj skrbi za celoten potek priprav in izvedbe strokovnega srečanja za zdravstveno osebje.

Telefonska centrala skrbi za 24-urno dosegljivost.