Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Ekonomsko - analitska služba

Ekonomsko - analitska služba, ki deluje pod okriljem pomočnika direktorja UKC za ekonomske zadeve, je organizirana kot samostojna organizacijska enota v okviru upravno - tehničnih služb.


Vodja službe je Mirko Majhenič, mag. posl. ved.

Svetovalka službe je mag. Marjetka Kozar, univ. dipl. ekon.


V okviru Ekonomsko – analitske službe delujeta dva oddelka:

 • Oddelek za plan in analize
  • Janja Böhm, univ. dipl. ekon. - vodja oddelka
  • Anja Lonec, univ. dipl. ekon.
  • Žiga Starčevič, mag. posl. ved
  • Vesna Jakopanec, mag. posl. ved
  • Tanja Hausmeister, mag. ekon. in posl. ved
  • Bojana Bandur, mag. manag.
 • Ekonomski oddelek
  • Miran Merkuš, dipl. ekon. - vodja oddelka
  • Sabina Kralj, mag. posl. ved
  • mag. Aleksandra Pernat, univ. dipl. ekon.
  • Mihael Jančič, univ. dipl. ekon.


Skupaj je v Ekonomsko - analitski službi zaposlenih 12 delavcev.