Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Center za odnose z javnostmi in marketing

Center za odnose z javnostmi in marketing (COJM) je oddelek znotraj UKC Maribor, ki skrbi za več različnih področij. V skladu s Pravilnikom o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot UKC Maribor obsega COJM naslednja področja dejavnosti:

  • Odnosi z javnostmi
  • Fotografiranje
  • Naša bolnišnica
  • Spletna stran
  • Enota za organizacijo strokovnih srečanj
  • Tržna dejavnost
  • Informacije javnega značaja
  • Telefonska centrala

V delu centra, ki se ukvarja z odnosi z javnostmi in marketingom, skrbijo za komunikacijo tako z zunanjimi kot notranjimi javnostmi ter predstavljajo ključni člen v odnosih z medijsko javnostjo. V celoti organizirajo strokovna srečanja in skrbijo za zasedenost predavalnic. S Pravilnikom o tržni dejavnosti UKC Maribor sprejemajo paciente samoplačnike iz drugih držav, katerih obravnavo vodi pooblaščena oseba za spremljanje samoplačnikov, in sicer od naročila, sprejema, dogovora o izvedbi zdravstvene storitve in vse do plačila storitve. Med drugim sodelujejo tudi pri pridobivanju donacij, skrbijo za fotografiranje in snemanje ter izdajanje publikacije Naša bolnišnica.

Delovanje COJM zajema analiziranje trendov, predvidevanje njihovih posledic, svetovanje organizacijskim vodjem in izvajanje načrtovanih programov z namenom, da služijo organizacijskemu in javnemu interesu. Pri svojem delu načrtujejo, vzpostavljajo in vzdržujejo celostno podobo UKC Maribor ter medsebojno razumevanje med UKC Maribor in različnimi javnostmi. Osnovni cilj odnosov z javnostmi je informirati, izobraževati, promovirati, z namenom doseči medsebojno razumevanje in sprejemljivost UKC Maribor v okolju. Tako posvečajo posebno pozornost zunanji medijski kot tudi strokovni javnosti ter notranji javnosti - zaposlenim. Delovanje COJM mora odražati uresničevanje poslovne strategije in vizije UKC Maribor.