Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Služba za oskrbo in vzdrževanje

Služba za oskrbo in vzdrževanje izvaja gospodarske storitve za potrebe bolnišnice na področju vzdrževanja infrastrukture, oskrbe s prehrano, tekstilom ter vzdrževanje biomedicinske tehnike.

Naše poslanstvo je kakovostno, pravočasno in stroškovno utemeljeno izvajane storitev tako za potrebe bolnišnice kakor navzven.

Službo za oskrbo in vzdrževanje sestavljajo naslednji oddelki:

1. Oddelek za vzdrževanje objektov in naprav
Oddelek skrbi za nemoteno oskrbo vseh oddelkov s storitvami, ki obsegajo:

  • oskrbo z energijo ( elektrika, toplota, plin)
  • interni in eksterni transport
  • telekomunikacijske povezave
  • vzdrževanje objektov in naprav.

Oddelek  sodeluje pri izvajanju javnih naročil pri čemer nudi strokovno tehnično podporo potrebno za izvedbo naročila.

2. Oddelek za oskrbo s tekstilom
Nemotena oskrba vseh oddelkov s storitvami, ki obsegajo pranje ter distribucijo umazanega in čistega perila, šiviljsko tapetniške storitve ter vključevanje v poslovno funkcijo nabave na področju nabave bolnišničnega tekstila vseh vrst, potrebnega za  nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti.

3. Oddelek za prehrano in dietetiko
Oddelek skrbi za zdravo in dietno prehrano pacientov in osebja v bolnišnici. Za prehrano pacientov želimo skrbeti ob upoštevanju najnovejših strokovnih priporočil, ki upoštevajo bolezensko stanje individualno počutje, strokovna načela zdrave prehrane, vključujejo uporabo kvalitetnih surovin, sodobne postopke priprave in distribucijo hrane. Osebju ter ostalim uporabnikom želimo ponuditi nadomestilo porabljene energije in hranil v obliki zdrave in sveže hrane pri čemer želimo upoštevati tudi individualne potrebe in želje.

4. Oddelek za biomedicinsko tehniko
Oddelek skrbi za vzdrževanje medicinske opreme, demonstracijske postopke ob uvajanju uporabe nove opreme. Sodeluje z medicinskim osebjem pri skrbi za pravilno in strokovno uporabo medicinske opreme.