Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

Izobraževalna dejavnost predstavlja temeljno dejavnost zdravstvene nege in jo izvajamo na naslednjih področjih:

Sodelovanje z izvajalci izobraževanja za poklicno področje zdravstvene nege:

 • predavanja pri predmetnem področju zdravstvene nege,
 • mentorstvo in somentorstvo pri diplomskih nalogah,
 • vodenje laboratorijskih vaj za področje zdravstvene nege,
 • mentorstvo na kliničnih vajah na vseh strokovnih področjih zdravstvene nege,
 • priprava seminarskih predstavitev področja zdravstvene nege v organizacijskih enotah in
 • sodelovanje na strokovnih srečanjih.

Pripravništvo za poklicno področje zdravstvene nege:

 • izvajanje pripravništva za poklic zdravstveni tehnik/zdravstvena tehnica in
 • izvajanje pripravništva za poklic bolničarka/bolničar.

Usposabljanje izvajalcev zdravstvene nege:

 • usposabljanje v enotah intenzivnih terapij,
 • usposabljanje za strokovne vodje zdravstvene nege,
 • usposabljanje v funkcionalnih enotah,
 • usposabljanje na posameznih strokovnih področjih.

Organiziranje in sodelovanje na strokovnih srečanjih.


Vloge:

Navodila za pisanje prispevkov: