Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

Izobraževalna dejavnost predstavlja temeljno dejavnost zdravstvene nege in jo izvajamo na naslednjih področjih:

Sodelovanje z izvajalci izobraževanja za poklicno področje zdravstvene nege:

 • predavanja pri predmetnem področju zdravstvene nege,
 • mentorstvo in somentorstvo pri diplomskih nalogah,
 • vodenje laboratorijskih vaj za področje zdravstvene nege,
 • mentorstvo na kliničnih vajah na vseh strokovnih področjih zdravstvene nege,
 • priprava seminarskih predstavitev področja zdravstvene nege v organizacijskih enotah in
 • sodelovanje na strokovnih srečanjih.

Pripravništvo za poklicno področje zdravstvene nege:

 • izvajanje pripravništva za poklic zdravstveni tehnik/zdravstvena tehnica in
 • izvajanje pripravništva za poklic bolničarka/bolničar.

Usposabljanje izvajalcev zdravstvene nege:

 • usposabljanje v enotah intenzivnih terapij,
 • usposabljanje za strokovne vodje zdravstvene nege,
 • usposabljanje v funkcionalnih enotah,
 • usposabljanje na posameznih strokovnih področjih.

Organiziranje in sodelovanje na strokovnih srečanjih.


Vloge:

Navodila za pisanje prispevkov: