Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Organizacija in dejavnost službe zdravstvene nege

V UKC Maribor je zdravstvena nega organizirana kot samostojna služba, ki je odgovorna za stroko zdravstvene nege, za učinkovito organizacijo dela in za gospodarno uporabo razpoložljivih virov v zdravstveni negi.

V Službi zdravstvene nege delujejo naslednji organi:

  • pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego,
  • strokovni svet za zdravstveno nego,
  • kolegij strokovnih vodij zdravstvene nege,
  • koordinacija strokovnih vodij zdravstvene nege klinik in
  • koordinacija strokovnih vodij zdravstvene nege klinike in samostojnih oddelkov.

Temeljna dejavnost Službe zdravstvene nege je zagotavljanje zdravstvene nege vsem pacientom, ki se zdravijo v UKC Maribor.

Služba zdravstvene nege zagotavlja proces zdravstvene nege pacientov 24 ur dnevno z izmenskim delom, v ambulantno in drugo funkcionalno dejavnost pa se izvajalci zdravstvene nege vključujejo kot stalni člani zdravstvenih timov.

V Službi zdravstvene nege je vzpostavljena dinamična organiziranost timskega dela, kjer izvajalci zdravstvene nege sledijo potrebam pacientov po zdravstveni negi na posameznih programskih področjih. Dinamično organiziranost vzpostavljamo z računalniškim programom “Kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege” za dnevno kategoriziranje vseh pacientov in z računalniškim programom “Urnik” z dnevnim spremljanjem dinamike prisotnosti izvajalcev zdravstvene nege na posameznih deloviščih.

V Službo zdravstvene nege je organizacijsko vključena tudi “Organizacijska enota za logistiko pacientov in materialov”, ki zagotavlja spremstvo in prevoz pacientov pri med oddelčni zdravstveni obravnavi.