Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Osebje

Pomočnica direktorja UKC Maribor za zdravstveno nego:

Hilda Rezar, mag. zdr. nege, hilda.rezar@ukc-mb.si


Tajništvo SZN:

Anja Visočnik, mag. manag.

Telefon: 02 321 25 81


Svetovalka v ZN za izobraževanje in razvoj kadrov:

Bojana Sečnjak, mag. zdr. -soc. manag., dipl. m. s.

Svetovalka v ZN za kakovost:

Danijela Pušnik, mag. zdr. nege, EOQ Quality Systems Manager

Strokovni vodja zdravstvene nege Klinike za kirurgijo:

Igor Robert Roj, univ. dipl. org., dipl. zn., EOQ Quality Systems Manager

Strokovna vodja zdravstvene nege Klinike za interno medicino:

mag. Jožefa Tomažič, univ. dipl. org., VMS, EOQ Quality Systems Manager

Strokovna vodja zdravstvene nege Klinike za ginekologijo in perinatologijo:

Marija Horvat, dipl. m. s.

Strokovna vodja zdravstvene nege Samostojnih medicinskih oddelkov in klinike:

dr. Mojca Dobnik, univ. dipl. org., dipl. m. s.

Služba za naročanje in upravljanje s čakalnimi seznami:

Adela Čolnik, mag. zdr. nege

Dietetičarka:

Mirjam Koler Huzjak, dipl. m. s., spec. klinične dietetike


Vodja Enote za logistiko pacientov in materialov:

Jana Verlič, zt

SOCIALNA SLUŽBA UKC MARIBOR

Andreja Ivanušič, univ. dipl. soc. del.

andreja.ivanusic@ukc-mb.si

Medeja Selinšek, univ. dipl. soc. del.

medeja.selinsek@ukc-mb.si

Mišel Ristov, univ. dipl. soc. del.

misel.ristov@ukc-mb.si