Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Osebje


V. d. pomočnika direktorja UKC Maribor za področje zdravstvene nege: Igor Robert Roj, univ. dipl. org., dipl. zn., EOQ Quality
Systems Manager, igorrobert.roj@ukc-mb.si

Tajništvo Službe zdravstvene nege: telefon 02 321 25 81

Strokovna sodelavka: Anja Visočnik, mag. manag., anja.visocnik@ukc-mb.si


Svetovalka v zdravstveni negi za izobraževanje in razvoj kadrov: Bojana Sečnjak, mag. zdr. -soc. manag., dipl. m. s., bojana.secnjak@ukc-mb.si

Svetovalka v zdravstveni negi za kakovost: Danijela Pušnik, mag. zdr. nege, EOQ Quality Systems Manager, danijela.pusnik@ukc-mb.si

Strokovni vodja zdravstvene nege Klinike za kirurgijo:

Strokovna vodja zdravstvene nege Samostojnih medicinskih oddelkov in klinik: doc. dr. Mojca Dobnik, univ. dipl. org., dipl. m. s., mojca.dobnik@ukc-mb.si

Strokovna vodja zdravstvene nege Klinike za interno medicino: mag. Jožefa Tomažič, univ. dipl. org., VMS, EOQ Quality Systems Manager, jozefa.tomazic@ukc-mb.si

Strokovna vodja zdravstvene nege Klinike za ginekologijo in perinatologijo: Marija Horvat, dipl. m. s., marija.horvat@ukc-mb.si

Koordinator v zdravstveni negi:
Adela Čolnik, mag. zdr. nege, adela.colnik@ukc-mb.si

Klinični dietetik:

Vodja Enote za logistiko pacientov in materialov: Jana Verlič, zt, jana.verlic@ukc-mb.si

Socialna služba UKC Maribor: