Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Osebje

Pomočnica direktorja UKC Maribor za področje zdravstvene nege:

Hilda Rezar, mag. zdr. nege, hilda.rezar@ukc-mb.si


Tajništvo Službe zdravstvene nege:

Telefon: 02 321 25 81


Strokovna sodelavka:

Anja Visočnik, mag. manag.

anja.visocnik@ukc-mb.si


Svetovalka v zdravstveni negi za kakovost:

Danijela Pušnik, mag. zdr. nege, EOQ Quality Systems Manager

danijela.pusnik@ukc-mb.si

Strokovna vodja zdravstvene nege Samostojnih medicinskih oddelkov in klinik:

Bojana Sečnjak, mag. zdr. -soc. manag., dipl. m. s.

bojana.secnjak@ukc-mb.si

Strokovni vodja zdravstvene nege Klinike za kirurgijo:

Igor Robert Roj, univ. dipl. org., dipl. zn., EOQ Quality Systems Manager

igorrobert.roj@ukc-mb.si

Strokovna vodja zdravstvene nege Klinike za interno medicino:

mag. Jožefa Tomažič, univ. dipl. org., VMS, EOQ Quality Systems Manager

jozefa.tomazic@ukc-mb.si

Strokovna vodja zdravstvene nege Klinike za ginekologijo in perinatologijo:

Marija Horvat, dipl. m. s.

marija.horvat@ukc-mb.si


Koordinator v zdravstveni negi:


Adela Čolnik, mag. zdr. nege

adela.colnik@ukc-mb.si


Klinični dietetik:

Mirjam Koler Huzjak, dipl. m. s., spec. klinične dietetike

mirjam.kolerhuzjak@ukc-mb.si

Jerneja Privšek, dipl. diet.

jerneja.privsek@ukc-mb.si

Mojca Podgoršek, mag. inž. živ.

mojca.podgorsek@ukc-mb.si


Vodja Enote za logistiko pacientov in materialov:

Jana Verlič, zt
jana.verlic@ukc-mb.si


Socialna služba UKC Maribor:

Andreja Ivanušič, univ. dipl. soc. del.

andreja.ivanusic@ukc-mb.si

Medeja Selinšek, univ. dipl. soc. del.

medeja.selinsek@ukc-mb.si

Mišel Ristov, univ. dipl. soc. del.

misel.ristov@ukc-mb.si