Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Izvajalci zdravstvene nege

Podoba medicinske sestre, babice in zdravstvenega tehnika 

Glede na izobraževanje za področje zdravstvene nege, se v klinično prakso zdravstvene nege vključujejo poklici z različno stopnjo strokovne izobrazbe in z različnimi strokovnimi naslovi.
Poklici, ki se lahko vključujejo v klinično prakso zdravstvene nege so opredeljeni v Seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS št. 82/04, 110/04, 40/06).
Poklici, ki se vključujejo v klinično prakso zdravstvene nege v UKC Maribor so:

  • profesor zdravstvene vzgoje/profesorica zdravstvene vzgoje,
  • diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik,
  • višja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik/višji medicinski tehnik in
  • tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege.


Diplomirana medicinska sestra

Nosilka zdravstvene nege je diplomirana medicinska sestra, ki ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, zdravstveno nego načrtuje, izvaja, nadzira in vrednoti. Diplomirana medicinska sestra vodi negovalni tim in deluje v zdravstvenem timu, kjer je odgovorna za področje zdravstvene nege, skupaj z drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci pa si deli funkcije v procesu zdravstvenega varstva.

Po definiciji “Mednarodnega sveta medicinskih sester” je diplomirana medicinska sestra:
"oseba, ki je končala program bazične splošne izobrazbe za medicinske sestre in ji je pristojni organ podelil pravico opravljati zdravstveno nego v njeni/njegovi deželi. Bazična izobrazba diplomirane medicinske sestre je formalno priznan program študija, ki zagotavlja široko in trdno osnovo za splošno prakso zdravstvene nege, za vodstveno vlogo in za postbazično izobraževanje na specialnih ali zahtevnejših področjih zdravstvene nege". 

Diplomirana medicinska sestra je zavezana Kodeksu etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije.


Zdravstveni tehnik

Zdravstveni tehnik je zdravstveni delavec s srednjo stopnjo izobrazbe, ki je usposobljen za vrsto strokovnih del v okviru zdravstvene nege zdravih in bolnih ljudi v vseh življenjskih obdobjih in okoljih. Je član negovalnega tima in je po navodilu medicinske sestre izvajalec postopkov in posegov v zdravstveni negi. Tudi zdravstvenega tehnika zavezuje Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije.


Ostali zaposleni

V Službi zdravstvene nege delujejo še bolničarji, ki so zaposleni v oskrbi posameznih organizacijskih enot.

V Službi zdravstvene nege delujejo tudi socialni delavci, ki zagotavljajo socialno obravnavo vsem pacientom, ki se zdravijo v UKC Maribor.