Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Za bolnike in svojce

BOLNIŠNIČNI ODDELEK

Za informacije o stanju hospitaliziranih bolnikov lahko pooblaščena oseba pokliče sobnega zdravnika od ponedeljka do petka med 14:45 in 15:00 na telefonsko številko 02 321 2336.

V popoldanskem in nočnem času, ob vikendih in praznikih dežurni zdravnik praviloma ne daje informacij.

Če sobni zdravnik ob Vašem klicu ne bo takoj dosegljiv, si bomo zapisali telefonsko številko in Vas poklicali kasneje. Trudimo se, da hospitalizirane bolnike sproti in podrobno obveščamo o zdravstvenem stanju, predvideni diagnostiki in zdravljenju, v kolikor njihovo stanje to dovoljuje.

Glede obiskov na oddelku sledimo aktualnim navodilom enote za preprečevanje bolnišničnih okužb (EOBO) UKC Maribor. Čas obiskov preverite tukaj.

Na oddelku imamo v 9 sobah 26 bolnišničnih postelj. Najpomembnejši del naših hospitalnih bolnikov predstavljajo ljudje s splošnimi internističnimi problemi – boleznimi notranjih organov, najpogosteje srca in ožilja ali prebavil. Povprečna ležalna doba je nekaj več kot 7 dni. Pri hospitalni diagnostiki in zdravljenju tesno sodelujemo z drugimi bolnišničnimi oddelki in službami.

Večino ljudi z našega suspecialističnega področja endokrinologije in diabetologije obravnavamo ambulantno, hospitalizacija je potrebna predvsem ob akutnih poslabšanjih bolezni ali za zahtevnejšo diagnostiko.

Bolnišnični oddelek se nahaja v 2. nadstropju Klinike za interno medicino (stavba 2, vhod 2A, od glavnega vhoda v bolnišnico naravnost).


AMBULANTE

Diabetološka ambulanta

V diabetološki ambulanti obravnavamo ljudi s sladkorno boleznijo različnih tipov. Število obravnavanih s povečevanjem pojavnosti med prebivalstvom postopno raste. Največ je ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2, od katerih specialistično obravnavamo predvsem tiste z bolj kompleksnimi shemami zdravljenja (predvsem injekcijskimi) ali že izraženimi zapleti sladkorne bolezni, preostali pa se zdravijo v referenčnih ambulantah oz. pri izbranem osebnem zdravniku. Pri obravnavi se držimo veljavnih slovenskih in mednarodnih priporočil. Na voljo imamo (ob omejitvah ZZZS) najsodobnejša zdravila in tehnologije, kot so senzorji za kontinuirano spremljanje glukoze v resničnem času ali s skeniranjem ter inzulinske črpalke. Ljudi obravnavamo celostno z namenom obvladovanja vseh srčno-žilnih dejavnikov tveganja in preprečevanja ter zdravljenja zapletov sladkorne bolezni, vse s ciljem zmanjšanja zbolevnosti in smrtnosti, povezane s sladkorno boleznijo.

V ambulanti vodimo tudi nosečnice z nosečnostno sladkorno boleznijo. Posebej se ukvarjamo z nekiruško oskrbo diabetične noge, vključno z osnovno žilno diagnostiko (v smeri periferne arterijske bolezni).

Pomemben del obravnave oseb s sladkorno boleznijo predstavlja edukacija, za katero sta primarno zadolženi diplomirani medicinski sestri s specialnimi znanji Simona Sternad, mag. zdr. nege in Mateja Herjavec, mag. zdr. nege. Njuna kontaktna številka je 02 321 2734 med delovnim časom.

Edukatorici nudita različne oblike edukacije, npr. uvodna predavanja, tečaj za nosečnostno sladkorno bolezen, tečaj za funkcionalno inzulinsko terapijo, učenje aplikacije inzulina ali GLP-1 receptorskih agonistov, prevedbo na inzulinsko zdravljenje, svetovanje glede nefarmakoloških ukrepov... Pri zahtevnejših primerih se včasih odločimo za obravnavo v okviru dnevnega hospitala.

Pri spremljanju oseb s sladkorno boleznijo ima pomembno vlogo laboratorijska diagnostika, večino katere za nas opravlja oddelek za laboratorijsko diagnostiko UKC Maribor (centralni laboratorij).

Naročanje na pregled v diabetološki ambulanti poteka preko telefona 02 321 23 93 od ponedeljka do petka med 7.30 in 9.30 uro, preko elektronske pošte diab.amb@ukc-mb.si ali preko spletnega portala zvem (https://narocanje.ezdrav.si/). Napotnico lahko tudi fizično prinesete do informativne točke ob vhodu v prostore Klinike za interno medicino.

Napotnice s stopnjo nujnosti zelo hitro ali hitro triažiramo, tako da prosimo, da napotnici priložite dodatne podatke, laboratorijske in ostale izvide, da bomo lahko strokovno korektno določili stopnjo nujnosti Vaše obravnave.

Ambulanta se nahaja v stavbi 2 (starejši del UKC, od glavnega vhoda v bolnišnico naravnost), vhod 2A.


Endokrinološka ambulanta

V endokrinološki ambulanti obravnavamo osebe z boleznimi žlez z notranjim izločanjem, kompleksnejše primere ljudi z debelostjo, motnjami presnove krvnih maščob ter presnovnimi kostnimi boleznimi (najpogosteje osteoporozo). Bolezni ščitnice obravnavajo v tirološki ambulanti na oddelku za nuklearno medicino.

Veliko večino ljudi z endokrinološkimi boleznimi obravnavamo ambulantno. Zahtevnejša testiranja se večinoma opravijo v okviru ambulantnega centra Klinike za interno medicino, najzahtevnejša pa v dnevnem ali večdnevnem hospitalu na našem oddelku. O predvidenih hormonskih preiskavah se dogovorimo med ambulantno obravnavo. Kontakna številka ambulantnega centra (nadzorni medicinski sestri Tatjana Šopinger Lipovnik in Mojca Žohar) je 02 321 2889.

Pri diagnostiki in zdravljenju endokrinoloških stanj ima pomembno vlogo laboratorijska diagnostika, večino katere za nas opravljata oddelek za laboratorijsko diagnostiko UKC Maribor (centralni laboratorij) in laboratorij oddelka za nuklearno medicino, za nekatere preiskave pa pošiljamo vzorce v laboratorije UKC Ljubljana. Večkrat je v okviru obravnave potrebnih več odvzemov vzorcev in/ali zbiranj urina. Nekatere preiskave se opravljajo redkeje, zato traja daljši čas, da prejmemo izvide.Velikokrat so potrebne tudi slikovne preiskave, ki se najpogosteje opravljajo na radiološkem oddelku UKC Maribor ali oddelku za nuklearno medicino UKC Maribor.

Pri delu sledimo slovenskim in mednarodnim smernicam. Po potrebi v okviru konzilijev uspešno sodelujemo s kolegi drugih medicinskih strok: z nevrokirurgi in radiologi pri konziliju za hipofizo, z urologi in radiologi pri nadledvičnem konziliju, z ginekologi v okviru konzilija za reproduktivno endokrinologijo ter s kardiologi v okviru lipidnega konzilija. Zdravniki oddelka sami sestavljamo konzilij za zdravljenje osteoporoze s teriparatidom. Pri nekaterih redkih indikacijah bolnike za dokončno opredelitev ali dodatno zdravljenje napotimo na KO za endokrinologijo UKC Ljubljana.

Naročanje na pregled v endokrinološki ambulanti poteka preko telefona 02 321 2751 od ponedeljka do petka med 8. in 10. uro, preko elektronske pošte endo.ac@ukc-mb.si ali preko spletnega portala zvem (https://narocanje.ezdrav.si/). Napotnico lahko tudi fizično prinesete do informativne točke ob vhodu v prostore Klinike za interno medicino.

Napotnice s stopnjo nujnosti zelo hitro ali hitro triažiramo, tako da prosimo, da napotnici priložite dodatne podatke, laboratorijske in ostale izvide, da bomo lahko strokovno korektno določili stopnjo nujnosti Vaše obravnave.

Ambulanta se nahaja v stavbi 2 (starejši del UKC, od glavnega vhoda v bolnišnico naravnost), vhod 2A.


Ambulanta za denzitometrijo (merjenje kostne gostote, DXA)

Merjenje kostne gostote ima pomembno vlogo pri diagnozi in zdravljenju osteoporoze in nekaterih redkejših kostnih bolezni. Preiskava je preprosta, varna in neboleča. Med preiskavo boste kratek čas ležali na hrbtu.

Kako se pripravite na meritev kostne gostote?

  • Lahko boste ostali oblečeni, če boste imeli na sebi oblačila brez kovinskih gumbov, zadrg ali sponk.
  • Obujte čevlje, ki jih zlahka sezujete.
  • Na dan preiskave ne vzemite preparatov kalcija, normalno vzemite svoja druga zdravila.
  • S seboj prinesite seznam svojih zdravil.
  • Če ste v mesecu dni pred preiskavo imeli opravljeno kontrastno rentgensko slikanje z barijem, računalniško tomografijo s kontrastom ali nuklearno-medicinske preiskave, prosim pokličite in prestavite datum preiskave.
  • Izvid navadno prejmete po pošti v roku nekaj dni.

Naročanje na merjenje kostne gostote v ambulanti za denzitometrijo poteka preko telefona 02 321 23 93 od ponedeljka do petka med 7.30 in 9.30 uro, preko elektronske pošte diab.amb@ukc-mb.si, preko spletnega portala zvem (https://narocanje.ezdrav.si/). Napotnico lahko tudi fizično prinesete do informativne točke ob vhodu v prostore Klinike za interno medicino.

Ambulanta se nahaja v prostoru znotraj revmatološkega centra Klinike za interno medicino, stavba 2 (od glavnega vhoda v bolničnico naravnost).