Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Osebje

Predstojnica oddelka:

Namestnik predstojnice oddelka:

 • doc. dr. Andrej Zavratnik, dr. med., spec. interne medicine

Strokovna vodja zdravstvene nege oddelka:

Zdravniki specialisti:

 • dr. sc. (Republika Hrvaška) Matej Završnik, dr. med., spec. interne medicine
 • dr. Mitja Krajnc, dr. med., spec. interne medicine
 • Vedrana Harambašić Vujanović, dr. med., spec. interne medicine
 • Marija Kovše Krajnc, dr. med., spec. interne medicine
 • Aleksandra Kukovič, dr. med., spec. interne medicine
 • dr. Nika Aleksandra Kravos Tramšek, dr. med., spec. interne medicine

Zunanji sodelavec specialist:

 • prim. Miro Čokolič, dr. med., spec. interne medicine

Zdravnica specializantka:

 • Andrijana Koceva, dr. med.

Tajništvo hospitalnega oddelka:

Administracija ambulant:

 • Zalika Kramberger (diabetološka ambulanta), 02 321 2888
 • Marjana Sojč (endokrinološka ambulanta), 02 321 2888

Namestnica strokovne vodje zdravstvene nege oddelka:

 • Nataša Kranvogel Solina, dipl. m. s.

Diplomirani medicinski sestri s specialnimi znanji (sestri edukatorici):

 • Simona Sternad, mag. zdr. nege, 02 321 2921
 • Mateja Herjavec, mag. zdr. nege, 02 321 2734

Diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki:

 • Ljudmila Zajšek, dipl. m. s.
 • Tanja Verlak, dipl. m. s.
 • Klavdija Pušenjak, dipl. m. s.
 • Sara Berglez, dipl. m. s.
 • Luka Ulbin, dipl. zn.
 • Teja Širovnik, dipl. m. s.

Zdravstvene tehnice/tehniki:

 • Simona Ereš
 • Andreja Tarandek
 • Jasna Pušnik
 • Tadeja Zemljič
 • Aleš Vollmeier
 • Petra Šeruga
 • Petra Troha
 • Marko Kranjc
 • Suzana Korošec
 • Marjeta Majc
 • Sara Jaeger
 • Laura Fajfar
 • Katja Šegula
 • Nik Auguštin
 • Aldina Liđan