Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

Pedagoški proces

Zdravniki našega oddelka kot asistenti vodijo klinične vaje za študente Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in tudi sodelujejo pri pripravi in izvedbi predavanj in seminarjev, kot predavatelji sodelujejo tudi na Visoki zdravstveni šoli v Mariboru. Na oddelku se trenutno izobražujejo 4 specializanti urologije.

 

Publikacije

Zdravniki urološkega oddelka se s strokovnimi prispevki redno udeležujejo izobraževanj doma in v tujini, objavljajo publikacije za laično in strokovno javnost, vključeni pa so tudi v raziskovalne projekte. Tako našim pacientom zagotavljamo evropsko primerljiv nivo oskrbe, tako v operativnem delu, kot pri konzervativnem zdravljenju uroloških obolenj.

 

Sodelovanje z drugimi institucijami

Znotraj UKC Maribor sodelujemo na raziskovalnem področju s Kliniko za ginekologijo in Oddelkom za medicinsko genetiko. Sodelujemo z drugimi urološkimi oddelki po Sloveniji, Onkološkim inštitutom v Ljubljani, s katerim imamo redne uroonkološke konzilije, ter urologi sosednjih držav, predvsem Hrvaške, Avstrijske Štajerske in Koroške.

 

Članstva v domačih in tujih strokovnih združenjih

Zdravniki oddelka za urologijo so člani Zdravniške zbornice Slovenije, Združenja urologov Slovenije in Evropskega urološkega združenja (EAU), nekateri pa tudi Slovenskega zdravniškega društva in Evropskega združenja za spolno medicino (ESSM), dva zdravnika urološkega oddelka pa sta pridobila tudi naziv Fellow of the European Board of Urology.