Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Osebje

Predstojnik oddelka:

 • prim. mag. Pij Bogomir Marko, dr. med., svétnik, spec. dermatovenerolog
 • Tel.: 02 321 2705 (tajništvo oddelka)
 • Fax: 02 321 2713
 • E-pošta: pij.marko@ukc-mb.si

Namestnica predstojnika oddelka:

 • Tijana Orešič Barač, dr. med., spec. dermatovenerologinja

Zdravniki:

 • prim. mag. Pij Bogomir Marko, dr. med., svetnik, spec. dermatovenerolog
 • Aleksandra Dugonik, dr. med., spec. dermatovenerologinja
 • Tijana Orešič Barač, dr. med., spec. dermatovenerologinja
 • doc. dr. Katarina Trčko, dr. med., spec. dermatovenerologinja
 • asist. dr. Vesna Breznik, dr. med., spec. dermatovenerologinja
 • doc. dr. Maruška Marovt, dr. med., spec. dermatovenerologinja
 • Irena Peteln, dr. med., spec. dermatovenerologinja
 • Anja Trajber Horvat, dr. med, spec. dermatovenerologinja
 • Martina Lipič, dr. med., spec. dermatovenerologinja
 • Klemen Kikel, dr. med., spec. dermatovenerolog
Strokovna vodja zdravstvene nege oddelka:
 • Zdenka Špindler, dipl. med. ses.
 • Tel.: 02 321 2727
 • Fax: 02 321 2713
 • E-pošta: zdenka.spindler@ukc-mb.si

Pomočnica strokovne vodje zdravstvene nege oddelka:

 • Branka Jambrović, dipl. m. s.

Tajnica oddelka:

 • Nina Stern, dipl. ekon.
 • Tel.: 02 321 2705
 • Fax: 02 321 2713
 • E-pošta: nina.stern@ukc-mb.si

Administrativno zdravstvene sodelavke:

 • Klavdija Fras, posl. sek., zdr. adm. sod.
 • Damjana Vake, zdr. adm. sod.
 • Mateja Nikl, zdr. adm. sod.
 • Urška Smej, dipl. ekon., zdr. adm. sod.
 • Nives Majerič, zdr. adm. sod.

Srednje medicinske sestre:

 • Marjeta Polančič, SMS
 • Zdenka Krajnc, SMS
 • Jasna Jurič, SMS
 • Brigita Potočnik Benčina, SMS
 • Suzana Ptičar, SMS
 • Mojca Bombek, ZT
 • Tanja Kranjc, ZT
 • Milica Kozarič, ZT
 • Maja Lorber, ZT
 • Tamara Grilič, ZT
 • Katarina Užmah, ZT

Laboratorijski tehnik:

 • Tanja Krajnc, lab. teh.

Diplomirane medicinske sestre:

 • Lilijana Kralj, mag. zdr. neg., dipl. m. s.
 • Mediha Keranović, dipl. m. s.
 • Ksenija Kramberger, dipl. m. s.
 • Branka Jambrović, dipl. m. s.
 • Brigita Križanec, dipl. m. s.
 • Mateja Praznic, dipl. m. s.
 • Tihana Jelenc, dipl. m. s.
 • Edisa Trumić, dipl. m. s.
 • Tadej Sutlar, dipl. zn.
 • Tina Ivanović, dipl. m. s.
 • Sandra Bedeković, dipl. m. s.