Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

Na oddelku smo ponosni na pionirsko delo prve predstojnice našega oddelka, prof. dr. Zore Janžekovič, ki je že leta 1961 z vpeljavo zgodnje tangencialne ekscizije globoko dermalnih in subdermalnih opeklin v svetu postavila nove smernice v zdravljenju opeklin, ki veljajo še danes. 40- letne izkušnje s kirurškim zdravljenjem opeklin po profesoričini metodi so objavili prim. Karel Šparaš in sod. v zborniku, ki je izšel ob 50- letnici našega oddelka.

Po letu 1989, ko je doc. dr. Marijan Bervar opravil prvi uspešni prosti prenos kožno-fascialnega režnja v Splošni bolnišnici Maribor, je pričel tudi z raziskavami na področju načinov takojšnje rekonstrukcije po delni ali popolni amputaciji palca roke ter izgube mehkih tkiv nad dorzalnimi deli sklepov prstov rok. Razvil je tudi alternativno video metodo kvantitativnega ocenjevanja funkcijskega izpada po poškodbi ishiadičnega živca podgane (t.i. video analiza odtisa stopal med stanjem živali) ter uvedel statični ishiadični indeks za oceno funkcijske obnovitve v takih razmerah. Raziskal je vpliv šibkega nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja na funkcijsko obnovo po poškodbah ishiadičnega živca podgane.

Leta 2011 smo pričeli z raziskavo na področju pooperativnega opazovanja prostih režnjev z infrardečo kamero. (prim. asist. Erik Vrabič)

Pod mentorstvom prof. dr. Zorana M. Arneža, ki je od leta 1997 bistveno pripomogel k razvoju drobnožilnih operacij na našem oddelku, in v sodelovanju z Oddelkom za žilno kirurgijo naše ustanove smo v letih 2009 / 10 izvedli raziskavo o kliničnem pomenu odložitve režnja spodnje povrhnje epigastrične arterije (SIEA), ki je s spodbudnimi rezultati prinesla možnost rekonstrukcije dojke po mastektomiji z manj zapleti na odvzemnem mestu. (asist. dr. Minja Gregorič) 

Trenutno potekata na oddelku dva večja raziskovalna projekta. Prvi je nadaljevanje raziskave za klinično implikacijo zgoraj omenjene rekonstrukcije dojke z odloženim prostim SIEA režnjem s pomočjo predoperativne CTA preiskave v sodelovanju z Oddelkom za radiologijo UKC Maribor. Drugi projekt raziskuje povsem novo možnost predoperativne identifikacije prebodnic režnjev z UZ s pomočjo kontrasta, pri njem pa sodelujemo z Oddelkom za žilno kirurgijo.

PEDAGOŠKA DEJAVNOST

Redno izobražujemo zdravnike pripravnike  in specializante različnih strok, največ kirurških. Na oddelku se v vsakem šolskem letu izobražujejo tudi študentje 3. in 6. letnika medicine MF v Mariboru, občasno tudi študentje medicine MF v Ljubljani ter študentje iz tujine (Graz, Innsbruck). Izobraževanje poteka v obliki  kliničnih vaj na oddelku, seminarjev in  predavanj. Sodelujemo tudi s Fakulteto za zdravstvene vede.
Organiziramo strokovna srečanja in delavnice ( kirurgija roke, botulinski toksin in polnila).