S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
MENI VSEBINA

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

Raziskovalna in pedagoška dejavnost

Nekatere članke in publikacije lahko najdete na:

Knjige:

 • MIKSIĆ, Kazimir (ur.), FLIS, Vojko (ur.). Izbrana poglavja iz kirurgije : [učbenik za kirurgijo na visokih zdravstvenih šolah]. 1. izd. Maribor: Obzorja, 2003, str. 31-36.
 • FLIS, Vojko. Krčne žile : [odgovori na najbolj pogosta vprašanja, ko zaradi težav z venami obiščemo zdravnika ali si želimo pomagati brez njega]. 1. izd. Ljubljana: Odin, 1999. 96 str., ilustr.
 • FLIS, Vojko (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.), KRALJIĆ, Suzana (ur.). Medicina in pravo : izbrana poglavja. 2001, 2002, 2003. Maribor: Splošna bolnišnica, 2004. 306 str., ilustr

Slovenski članki:

 • FLIS, Vojko, KOŠIR, Gorazd, MIKSIĆ, Kazimir. Iatrogene poškodbe arterij. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 62, suppl.2 (1993), str.35-38.
 • MIKSIĆ, Kazimir. Kronične arterijske zapore. V: SMRKOLJ, Vladimir (ur.), ARNEŽ, Zoran M. Kirurgija. Ljubljana [i. e. Žalec]: Sledi, 1995, str. 325-332.
 • FLIS, Vojko. Poškodbe perifernega žilja. V: SMRKOLJ, Vladimir (ur.). Zbornik predavanj XXXI. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike splošne medicine, od 9. - 11. februarja 1995. Ljubljana: Klinični center: Medicinska fakulteta, 1995, (1995), str. 172-185.
 • FLIS, Vojko. Nevarnost za rupturo velikih abdominalnih aortnih anevrizem: razhajanje med žilnimi kirurgiji : slovenski komentar. JAMA, j. Am. Med. Assoc. (Slov. izd.). [Slov. tiskana izd.], 1996, št. 6, str. 26-27.
 • MIKSIĆ, Kazimir. Urgentna stanja v žilni kirurgiji. V: KRČEVSKI-ŠKVARČ, Nevenka (ur.), KAMENIK, Borut (ur.). Zbornik predavanj. Maribor: Splošna bolnišnica, Učna bolnišnica, 1997, str. 131-136.
 • MIKSIĆ, Kazimir, FLIS, Vojko, TETIČKOVIČ, Erih. Kirurško zdravljenje anevrizem notranje karotide = Surgical treatment of internal carotid aneurysms. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1997, let. 66, št. 5, str. 235-2
 • FLIS, Vojko, MIKSIĆ, Kazimir, PAVLOVIČ, Milan. Rezultati kirurškega zdravljenja pri razpočenih anevrizmah abdominalne aorte = The outcome of the surgery in ruptured aneurysms of the abdominal aorta. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1997, let. 66, št. 2, str. 71-73
 • MIKSIĆ, Kazimir, FLIS, Vojko, PAVLOVIČ, Milan, TETIČKOVIČ, Erih. Karotidna endarterektomija - dvajsetletne izkušnje = Carotid endaretectomy: a twenty-year experience. Med. razgl., Suppl., (Medicinski razgledi), 1999, letn. 38, suppl. 5, str. 91-96.
 • MIKSIĆ, Kazimir. Kirurško zdravljenje ishemične bolečine. V: KRČEVSKI-ŠKVARČ, Nevenka (ur.). Zbornik predavanj. Maribor: Splošna bolnišnica, 2001, str. 21-25.
 • MIKSIĆ, Kazimir. Oddelek za žilno kirurgijo. V: TOPLAK, Cirila (ur.). Splošna bolnišnica Maribor : 1799-1999. Maribor: Splošna bolnišnica, 2001, str. 61-64, ilustr.
 • FLIS, Vojko. Pravica do lepe smrti. Analiza (Ljubl.), 2002, letn. 6, št. 1/2, str. 27-31.
 • FLIS, Vojko. Autopoesis euthanasiae. Analiza (Ljubl.), 2002, letn. 6, št. 1/2, str. 41-45.
 • FLIS, Vojko, MIKSIĆ, Kazimir. Invazivni posegi na dotočnem odseku arterijskega povirja pri bolnikih s kronično kritično ishemijo spodnjih udov = Interventional treatment on inflow segment in patients with chronic critical limb ishemia. Med. razgl., Suppl., (Medicinski razgledi), 2003, letn. 42, suppl. 2, str. 57-63.
 • FLIS, Vojko, MIKSIĆ, Kazimir. Mikotične psevdoanevrizme skupne stegenske arterije zaradi intravenskega vbrizgavanja mamil = Mycotic femoral pseudoaneurysms from intravenous drug abuse. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2004, letn. 73, št. 4, str. 243-247.
 • ŽVAN, Bojana, ZALETEL, Marjan, MILOŠEVIČ, Zoran, VIDEČNIK, Viktor, TETIČKOVIČ, Erih, FLIS, Vojko. Smernice za odkrivanje in zdravljenje karotidne bolezni. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2004, letn. 73, št. 11, str. 833-838.
 • FLIS, Vojko, MATELA, Jože, MRĐJA, Božidar, ŠTIRN, Barbara, BREZNIK, Silva. Tope poškodbe karotidne arterije - kratko poročilo s prikazom primera = Blunt carotid injuries - short report and case presentation. Med. meseč., 2005, letn. 1, št. 1, str. 21-23.
 • FLIS, Vojko. Raynaudov fenomen? Primer 38 letnega moškega z akutno ishemijo zgornjega uda = Raynaud's phenomenon? The case of 38 years old man with an acute ischaemia of upper extremity. Med. meseč., 2005, letn. 1, št. 3, str. 10-13
 • FLIS, Vojko. Arteriovenske fistule - vzroki in ugotavljanje. V: BLINC, Aleš (ur.), KOZAK, Matija (ur.), ŠABOVIČ, Mišo (ur.). Slikovne metode v odkrivanju in zdravljenju žilnih bolezni. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni Slovenskega zdravniškega društva, 2005, str. 281-300.

Tuji članki:

 • Miksic K, Novak B. Profunda femoris revascularization in limb salvage. J Cardiovasc Surg (Torino). 1986 Sep-Oct;27(5):544-52.
 • MIKSIĆ, Kazimir, FLIS, Vojko. Die arteriovenoese Fistel bei femoro-cruralen Rekonstruktionen = Femoro-crural reconstruction with arteriovenous fistula. Angio (Gräfelf.), 1988, letn. 10, št. 1, str. 27-32
 • FLIS, Vojko, ANTONIČ, Jože, CRNJAC, Anton, ZORKO, Anton. Air-to-surface missile wound of the thorax reconstructed with a polytetrafluoroethylene patch : case report. J Trauma, 1993, letn. 35, št. 5, str. 810-812.
 • FLIS, Vojko, TOMAŽIČ, Tomaž. Reconstruktion der Fussarterien anch Verletzung bei AVK = Rekonstruction of foot arteries after injury in arterial occlusive disease. Unfallchirurg, 1993, letn. 96, št. 6, str. 329-331.
 • FLIS, Vojko, MRĐA, Božidar, SZALAI, Gabor, AGOSTON, Ildiko, MATELA, Jože. Subclavian obliteration and steal syndrome: when to operate? : case reports = Zapora arterije subklavije in kradežni sindrom: kdaj operativna terapija? : prikaz primerov. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], julij-avgust 1995, letn. 64, št. 7/8, str. 393-397, ilustr.
 • FLIS, Vojko. Reconstruction of venous outflow after inadvertent stripping of the femoral vein. Eur. j. vasc. endovasc. surg., 1995, let. 10, št. 2, str. 253-255.
 • FLIS, Vojko. Repair of a superior mesenteric vein injury in a patient with a multisystem trauma. Vasc. surg., 1995, let. 29, št. 4, str. 327-329.
 • FLIS, Vojko, HORVAT, Matjaž. Cystic duct remnant duodenal fistulization as a cause of misconceived endoscopic sphincterotomy and the consequent massive bleeding. Endoscopy, 1995, let. 27, št. 6, str. 465.
 • MIKSIĆ, Kazimir, FLIS, Vojko, KOŠIR, Gorazd, PAVLOVIČ, Milan, TETIČKOVIČ, Erih. Surgical aspects of fusiform and saccular extracranial carotid artery aneurysms. Cardiovasc Surg. [Print ed.], 1997, letn. 5, št. 2, str. 190-195.
 • MIKSIĆ, Kazimir, FLIS, Vojko, PAVLOVIČ, Milan. Angiographic inoperability in chronic critical leg ischemia. Is femoro-crural reconstruction with arteriovenous fistula or profundaplasty worth trial?. Cardiovasc Surg. [Print ed.], September 1998, str. 86-87.
 • MIKSIĆ, Kazimir, FLIS, Vojko, PAVLOVIČ, Milan. Carotid body tumors surgery. A seven patients report. Cardiovasc Surg. [Print ed.], Sep. 1999, str. 141. [
 • MIKSIĆ, Kazimir, FLIS, Vojko, PAVLOVIČ, Milan, TETIČKOVIČ, Erih. Carotid body tumour surgery : a report of seven patients. Wien. Klin. Wochenschr., 2000, letn. 112, št. 21, str. 934-938.
 • FLIS, Vojko, PAVLOVIČ, Milan, MIKSIĆ, Kazimir. The value of adjunctive vein patches to improve the outcome of femorodistal polytetrafluoroethylene bypass grafts. Wien. klin. Wochenschr., Suppl., 2001, jhrg. 113, suppl. 3, str. 5-10.
 • FLIS, Vojko, MATELA, Jože, MIKSIĆ, Kazimir, PAVLOVIČ, Milan, MRĐA, Božidar. Role of arteriovenous shuting in venous ulcers : therapeutic implications. Wien. klin. Wochenschr., Suppl., 2001, jhrg. 113, suppl. 3, str. 14-17.
 • FLIS, Vojko, MATELA, Jože, MIKSIĆ, Kazimir, PAVLOVIČ, Milan, MRĐA, Božidar. Arteriovenous shunting in venous ulcers. Phlebol. dig. (Engl. ed.), 2002, vol. 15, no. 3, str. 16-17.
 • FLIS, Vojko, GADŽIJEV, Eldar. Reconstruction of the main portal vein for a large saccular aneurysm : case report. HPB (Oxf.), 2003, vol. 5, no. 3, str. 188-190.
 • FLIS, Vojko, MIKSIĆ, Kazimir, TETIČKOVIČ, Erih. Outcome of stenosis of the internal carotid artery after contralateral endarterectomy. Wien. klin. Wochenschr., Suppl., 2004, jg. 116, suppl. 2, str. 44-50.
 • FLIS, Vojko, TETIČKOVIČ, Erih, BREZNIK, Silva, ŠTIRN, Barbara, MATELA, Jože, MIKSIĆ, Kazimir. The measurement of stenosis of the internal carotid artery: comparison of Doppler ultrasound, digital subtraction angiography and the 3D CT volume rendering technique. Wien. klin. Wochenschr., Suppl., 2004, jg. 116, suppl. 2, str. 51-55.
 • MRC Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST) Collaborative Group, FLIS, Vojko, MIKSIĆ, Kazimir, ŠTIRN, Barbara, TETIČKOVIČ, Erih. Prevention of disabling and fatal strokes by successful carotid endarterectomy in patients without recent neurological symptoms: randomised controlled trial. Lancet (Br. ed.). [Print ed.], 2004, vol. 363, no. 9420, str. 1491-1502

Raziskovalna dejavnost Osebje oddelka sodeluje v številnih raziskovalnih projektih. Eden največjih, ki teče že nekaj let, je mednarodna raziskava s kratico ACST. Gre za multicentrično raziskavo s središčem v Londonu (St. Mary,s Hospital). V raziskavi spremljamo bolnike z zožitvijo notranje karotidne arterije in primerjamo potek različnih načinov zdravljenja teh bolnikov.

Pedagoška dejavnost Prof.dr.Kazimir Miksić vodi Katedro za kirurgijo na Visoki šoli za zdravstvene delavce v Mariboru in je član Katedre za kirurgijo na obeh Medicinskih fakultetah. Dr.Vojko Flis predava kirurgijo na Visoki šoli za zdravstvene delavce in je član Katedre za kirurgijo na Medicinski fakulteti v Mariboru. Barbara Štirn, dr.med., predava kirurgijo na Visoki šoli za zdravstvene delavce v Mariboru.

Telefonska centrala - informacije02/321 1000 Nujna medicinska pomoč Nujna medicinska pomoč 112

© UKC Maribor 2019
Pravne informacije | Kontakt | Avtorji
EN DE RU CN
Pisava: Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Velikost: Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%
Barvna shema: Privzeto črno na belem belo na črnem črna na bež modro na belem črno na zelenem črno na rumenem modro na rumenem rumeno na modrem turkizno na črnem črno na vijoličnem