S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
MENI VSEBINA

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

Zaključeni raziskovalni projekti:

 • Berčič J. Nove metode operativnega in neoperativnega zdravljenja za skrajšanje hospitalizacije in rehabilitacije : raziskovalni projekt. Pahor D. Spremembe v vidnem polju po argon laserski fotokoagulaciji pri diabetični retinopatiji: raziskovalna naloga, Maribor: Splošna bolnišnica, 1994.
 • Berčič J. Nove metode operativnega in neoperativnega zdravljenja za skrajšanje hospitalizacije in rehabilitacije: raziskovalni projekt. Pahor D. Računalniško vodena statična perimetrija kot presejalna metoda za oceno prekrvavitve mrežnice pri bolnikih s sladkorno boleznijo. Maribor: Splošna bolnišnica, 1997.
 • Šifra projekta: L3-6282-0334: Hojs R (nosilec), Dvoršak B, Ekart R, Kanič V, Pahor D, Pečovnik-Balon B. Vloga dejavnikov tveganja za srčno žilne bolezni pri dializnih bolnikih: zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta. Maribor: Splošna bolnišnica, 2006.
 • Šifra projekta: J3-7141-2334: Potočnik U. (nosilec), Pahor D (raziskovalec) »Genetski dejavniki tveganja in farmako genomika kompleksnih bolezni prebavil«, Organizacija prijaviteljica 2334, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Raziskovalna skupina 001, Inštitut za biomedicinske vede, 2008
 • Raziskovalni projekt ARRS, Šifra projekta: L3-9376: Hojs R (nosilec), Tetičkovič E, Gorenjak M, Pečovnik.Balon B, Hojs-Fabjan T, Sinkovič A, Pahor D, Ekart R. Kronična ledvična odpoved – nov dejavnik tveganja za možgansko kap. Maribor: Univerzitetni klinični center. Trajanje projekta: 1.1.2007 –31.12.2009
 • Raziskovalni projekt ARRS skupaj z Inštitutom Jožef Štefan (nosilec J.Pirš, sodelavci: D.Pahor, A.Beharić, L. Vrhovec,m zunanji sodelavec S. Trpin) šifra projekta: L7 – 2392, Zaščita oči. Trajanje od 1.5.2009 – 1.5.2012)
 • Internega raziskovalnega projekta UKC Maribor IRP-2012/01-37» Zaščita oči« (nosilec A.Beharić) v trajanju 1 leta
 • Interni raziskovalni projekt UKC Maribor IRP-2012/01-41 »Mehanizmi nastanka odprtih poškodb očesa in možnosti preventive« (nosilec: D.Pahor., K. Kuhta) v trajanju 3 let
 • Interni raziskovalni projekt UKC Maribor IRP-2012/01-48 Presejanje diabetične retinopatije« (nosilec: L. Vrhovec) v trajanju 3 let
 • Interni raziskovalni projekt UKC Maribor IRP-2012/02-13 »Zdravljenje diabetičnega makularnega edema z bevacizumab-om), (nosilec L. Vrhovec) v trajanju 3 let
 • Interni raziskovalni projekt UKC Maribor IRP-2013/01-2 «Celjenje roženice in modifikacija prozornosti repariranega tkiva z biološkimi učinkovinami – in vitro študija na celičnih kulturah« (nosilec: D.Pahor, doktorsko delo: T. Šarenac)
 • Interni raziskovalni projekt UKC Maribor IRP-2013/01-23 »Zdravljenje makularnega edema pri zapori retinalne vene z bevacizumabom« (nosilec: P. Skitek)
 • Interni raziskovalni projekt UKC Maribor IRP-2013/01-23 »Zdravljenje nearteritične sprednje ishemične optikonevropatije (NAION = non arteritic anterior ishaemic optic neuropathy) s sistemskimi kortikosteroidi« (nosilec: D.Pahor) v trajanju 3 let

Raziskovalni projekti, ki še potekajo:

 • Interni raziskovalni projekt UKC Maribor IRP-2015/01-18 »Ugotavljanje klorokinske makulopatije« (nosilec D.Pahor, )
 • Interni raziskovalni projekt UKC Maribor IRP 2015/01-19 »Farmakoterapevtske kontaktne leče  za inovativne pristope pri zdravljenju očesnih bolezni – in vitro študija na celičnih kulturah« (nosilec D.Pahor, raziskovalec Šarenac T.)
 • Raziskovalni projekt ARRS »Raziskave za ugotavljanje varne hrane in zdravje – Research for improvement of safe food and health« (nosilec: D.Škorjanc, sodelujoča D.Pahor), šifra projekta P1-0164, trajanje 1.1.2009-31.12.2018.
 • Raziskovalni projekt ARRS »Genetika in farmakogenomika kronične vnetne črevesne bolezni in genetsko povezanih kroničnih imunskih bolezni« Potočnik U. (vodja projekta), Skok P., Hojs R., Pahor A., Hojs Fabjan T., Berce V., Koder S., Pahor D. Organizacija prijaviteljica Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Raziskovalna skupina 001, Inštitut za biomedicinske vede, 1.7.2014-1.7.2017.

Publicistična dejavnost

Avtorji našega oddelka so prispevali 46% vseh objavljenih slovenskih oftalmoloških člankov v SCI revijah v obdobje 1991 -2010. Poleg teh smo objavili še veliko drugih člankov, izdali 7 zbornikov s prispevki z naših srečanj in še bi lahko naštevali. Vse aktivnosti so podrobno dokumentirane v letnih poročilih UKC Maribor in dostopne v sistemu Cobiss in ostalih bazah podatkov (Sicris, PubMed, itd). Objavili smo več kot 120 člankov, od tega več kot 70 v revijah po SCI.

Za natančni pregled bibliografskih podatkov priporočamo poizvedbe v sistemu

•    Cobiss.si - bibliografije raziskovalcev
•    Sicris.si
•    PubMed.com

Pedagoška dejavnost

 1. izobraževanje sekundarijev in specializantov drugih strok
 2. izvajanje programa specializacij iz oftalmologije za specializante oftalmologije in specializante drugih strok
 3. izvajanje specialističnih izpitov iz področja oftalmologije, opravljanje evropskih specialističnih izpitov
 4. redni strokovni sestanki za zdravnike oddelka, za zdravnike oftalmologe širše regije
 5. redni mesečni strokovni sestanki za medicinske sestre in zdravstvene tehnike
 6. izvajanje pedagoške dejavnosti za potrebe študentov medicine Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Ljubljani, Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru

Telefonska centrala - informacije02/321 1000 Nujna medicinska pomoč Nujna medicinska pomoč 112

© UKC Maribor 2019
Pravne informacije | Kontakt | Avtorji
EN DE RU CN
Pisava: Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Velikost: Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%
Barvna shema: Privzeto črno na belem belo na črnem črna na bež modro na belem črno na zelenem črno na rumenem modro na rumenem rumeno na modrem turkizno na črnem črno na vijoličnem