Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Focus in CD
Projekt Focus in CD, sofinanciran s strani programa Interreg Central Europe je trajal 36 mesecev. V njem je sodelovalo 12 partnerjev iz petih držav Centralne Evrope. Zdravo in aktivno staranje sta bila dva izmed temeljnih izzivov Evropske unije v času trajanja projekta, sploh v današnjem času, ko se prebivalstvo stara, življenjska doba pa daljša. Da bi dosegli te cilje in zagotovili trajnostno zdravsteveno oskrbo v Centralni Evropi, je izredno pomembna zgodnja preventiva kroničnih bolezni, ki imajo močan vpliv na blaginjo prebivalstva. Pomanjkanje razvoja in promocije kvalitetnih inovativnih zdravstvenih stroritev, modelov obravnave bolnikov in izobraževanj imajo močan negativni učinek.

Da bi se soočili s tem izzivom, je projekt Focus in CD razvil, implementiral in testiral inovativni model obravnave bolnika s celiakijo, vzpostavil sistem e-izobraževanj za zdravstveno osebje in pilotno testiral inovativne storitve.

Partnerji:

Projektni partnerji so bili: Mestna občina Maribor (vodilni partner), Univerzitetni klinični center Maribor, Slovenija, E-zavod – zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Slovenija, Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München, Nemćija, Heim Pal Hospital Budapest, Madžarska, Universita degli Studi di Trieste, Italija, Instituto Burlo Garafolo Trieste, Italija, Klinički bolnčki centar Rijeka, Hrvaška, Udruga oboljelih od celijakije Primorsko – goranske županije Rijeka, Hrvaška, Društvo za celiakijo iz Budimpešte, Madžarska in Kinder Stiftung München, Nemčija, ter Primorsko – Goranska županija, Hrvaška.

Druge informacije

Naziv projekta: Innovative patient centered health care services - advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care
Vrsta projekta: Neinvesticijski
Faza projekta: Zaključen
Trajanje: 1.6.2016 – 31.5.2019
Program sofinanciranja: Interreg Central Europe Programme
Finančna konstrukcija: 1.885.419,00 EUR, skupna vrednost projekta
Logotipi partnerjev: