Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Predstavitev klinike

Spoštovani,

na spletni strani klinike vam je v kratkih obrisih prikazana naša dejavnost. Otorinolaringologija je veda, ki se ukvarja s kirurškim in medikamentoznim zdravljenjem prirojenih malformacij, boleznimi in poškodbami ušes, nosu, grla in vseh priležnih struktur. Oddelek je bil ustanovljen 8. 9. 1919 z odlokom Zdravstvenega odseka za Slovenijo in Istro. Uradni naziv je bil Oddelek za očesne, ušesne, nosne in vratne bolezni. Vodja oddelka je bil prim. Janko Drnovšek, dr. med. Razvoj stroke je počasi ločeval oddelek na dva dela, na oddelek za zdravljenje očesnih bolezni in sedanji otorinolaringološki oddelek. Formalno sta se oddelka ločila 1943 leta. V tem obdobju so se na oddelku zdravili predvsem bolniki z gnojnimi vnetji ušes in njihovimi zapleti, ter bolniki s korozivnimi poškodbami požiralnika. V tem času pride tudi do široke uporabe Penicilina in Streptomicina in začetnega razmaha endoskopskih preiskav požiralnika, traheje in bronhialnega vejevja. Še v danes se večina bolnikov s korozivnimi poškodbami požiralnika in bolniki s tujki požiralnika in bronhialnega vejevja zdravi na našem oddelku. Že 1954 leta je prim. France Cundrič, dr. med. opravil prvo totalno laringektomijo na ORL oddelku. To je pomenilo začetek onkološke dejavnosti na oddelku, ki jo je nato po vseh znanstvenih principih utemeljil doc. dr. Janko Berčič, dr. med. Na teh temeljih se je razvila moderna onkološka kirurgija glave in vratu (glej poglavje o onkologiji in kirurgiji glave in vratu), ki so jo nadaljevali njegovi sodelavci in nasledniki F. Cundrič ml., dr. med., mag. S. Pepelnjak-Mravljak, dr. med., asist. mag. B. Čizmarević, dr. med., V. Didanovič, dr. med. in B. Lanišnik, dr. med. Kirurško odstranitev tudi zelo velikih tumorjev nam je omogočil razvoj mikrokirurgije s prenosom prostih presadkov-kožnih, kostno mišičnih ... (V. Didanovič, dr. med., asist. mag. B. Čizmarević, dr. med., B. Lanišnik, dr.med.).

Ob kirurškem delu se je razvijala tudi avdiologija. Temelje avdiologije na oddelku je postavil prim. D. Kanič, dr. med. Njegovo delo pa je nadaljevala in razširila M.Spindler, dr. med., ki je tudi prva predsednica Avdiološke sekcije Otorinolaringološkega društva Slovenije. Po zaslugi M. Spindler, dr. med. in neonatologov naše bolnišnice so vsi novorojenčki v Mariboru pregledani zaradi morebitne prirojene izgube sluha, ta program še v celotni Sloveniji ni zaživel. Istočasno se je razvila diagnostika motenj ravnotežja (glej poglavje o avdiologiji in vestibulologiji). Operacije nosnega pretina so se na oddelku pričele izvajati po letu 1968, po tem ko se je več zdravnikov udeležilo tečaja dr. Cottla, ki je eden od očetov moderne rinokirurgije.Istočasno so se pričele izvajati tudi prve diagnostične endoskopije. Razvoj rinokirurgije pa je bil za razliko od ostalih področij nekoliko počasnejši in je pravi razmah doživel v zadnjih letih (glej poglavje o rinokirurgiji).

Oskrbe poškodb obraznega skeleta se na oddelku vršijo nekako od zgodnjih 60 let. Sprva je bila oskrba omejena na zgornji 2/3 obraznega skeleta. Zlom spodnje čeljusti je bil oskrbljen s strani oralnih kirurgov. Po letu 1993 pa na oddelku oskrbimo celovito in dokončno vse poškodbe obraznega skeleta. Pionirja tega področja sta bila dr. sc. R. Žic, dr. med. in S. Jovanović, dr. med., ki sta uvedla osteosintezo z žico. Stabilno osteosintezo celotnega obraznega skeleta pa so uvedli asist. mag. B. Čizmarević, dr. med., T. Grošeta, dr. med. in V. Didanovič, dr. med. Vse poškodbe obraznega skeleta se oskrbijo takoj in dokončno (glej poglavje o poškodbeni kirurgiji glave in vratu).

Otološka kirurgija, ki se je v svojem začetku v 50. in zgodnjih 60. letih ukvarjala predvsem z gnojnimi vnetji ušes in njihovimi zapleti, je v zadnjih letih doživela nesluten napredek. Začetnik moderne otokirurgije našega oddelka je bil prim. D. Kanič, dr. med., njegovo delo je z dobrimi rezultati nadaljeval A. Munda, dr. med., veliko novosti pa je z uspehom uvedel mag. J. Rebol, dr. med.. Tako so postale nekoč tvegane operacije otoskleroze rutina in tudi operacije lateralne možganske baze so postale realnost (glej poglavje o otokirurgiji).

V 80. letih smo pričeli razvijati foniatrijo in fonokirurgijo.Medializacija glasilk v lokalni anesteziji postaja rutinska operacija z dobrim rezultatom. Nosilec dejavnosti je R. Remic-Čuček, dr. med., ki ji pri kirurškem delu pomaga T. Grošeta, dr. med. (glej poglavje o foniatriji).

Pri diagnostičnih metodah in novostih, ki smo jih uvedli kot prvi v Sloveniji moram posebej omeniti preiskave z ultrazvokom. Med prvimi na svetu se lahko pohvalimo, da smo uvedli ultrazvočne preglede v rutinsko uporabo pri diagnostiki malignomov v ORL področju, boleznih velikih slinavk in bezgavk na vratu. Te preiskave je v klinično prakso vpeljal prim. D. Kanič, dr. med. še v času, ko je prevladovalo mnenje, da je ultrazvok v ORL področju nepomemben ali celo nepotreben. Posebno poglavje Otorinolaringologije predstavlja estetska obrazna kirurgija, ki pa je v večini primerov tudi funkcionalna kirurgija. S to kirurško dejavnostjo se je pričel na oddelku prvi ukvarjati dr. sc. R.Žic, dr. med.. Njegovo delo uspešno nadaljuje D. Becner, dr. med., ki je uvedel nove operatvne metode zdravljenja štrlečih uhljev in deformacij nosne piramide (glej poglavje o obrazni plastični kirurgiji). V zadnjih letih opažamo potrebo po razvoju nove subspecialnosti, ki v Sloveniji sicer še ni priznana, vendar so potrebe vedno večje. To je otroška otorinolaringologija. Nosilec te novo nastajajoče subspecialnosti je I. Fošnarič, dr. med.. Oddelek ima trenutno 50 postelj, svojo intenzivno nego s 4 posteljami , dve operacijski dvorani in ambulantni sklop. Letno na oddelku zdravimo povprečno 2500 bolnikov, od katerih 68% je operirana v splošni ali lokalni anesteziji. Povprečna ležalna doba znaša 5 dni. Vsi zdravniki specialisti so usposobljeni osnovnih diagnostičnih in operativnih posegov celotnega ORL področja, pri tem pa so dodatno poglobljeno usmerjeni v posamezne dele otorinolaringologije (glej zgoraj).

Na kliniki je možno izobraževanje različnih medicinskih kadrov. Tako na kliniki potekajo vaje in usposabljane dipl. med. sester pod vodstvom J. Varžič. Po pooblastilu Zdravniške zbornice poteka na kliniki izobraževanje zdravnikov sekundarijev, specializantov različnih strok in večji del specijalizacije specializantov otorinolaringologije.

Klinika organizira različna strokovna srečanja, zdravniki redno aktivno sodelujejo na največjih kongresih v Sloveniji in tudi tujini, v zadnjih letih tudi z vabljenimi predavanji. Kljub zaenkrat slabim prostorskim pogojem, lahko zatrdim, da je večina naših bolnikov zadovoljnih (to potrjujejo ankete) .

asist. mag.Čizmarević Bogdan dr.med.,

specialist otorinolaringologije in maksilofacijalne kirurgije