Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Predstavitev oddelka

Prva hemodializa v takratni Splošni bolnišnici Maribor (SBM) je bila opravljena 4.1.1974, v kletnih prostorih današnje stavbe za nuklearno medicino. V program kroničnega zdravljenja je bilo sprejetih 12 bolnikov, ki so se zdravili na 4 dializnih mestih dvakrat tedensko po 12 ur. Dializna tekočina je bila uvožena iz tujine, umetne ledvice pa so sestavljali sproti. Leta 1976 so začeli z radioimunološko metodo določati antigene in protitelesa B hepatitisa. Dializna farmacevtska industrija je že proizvajala dializno raztopino in umetne ledvice - dializatorje za enkratno uporabo, kar so od leta 1976 naprej uporabljali tudi pri nas. Januarja 1988 je bil odprt nov dializni center z 18 dializnimi posteljami, ki je bil dolga leta med vzorčnimi oddelki v Sloveniji. Razdeljen je bil na dve etaži, kužne bolnike s hepatitisom B so lahko dializirali v ločenih prostorih. Začeli so z izvedbo bikarbonatne hemodialize, saj je to omogočala kvaliteta dializne vode. Leta 1994 so dializni center z adaptacijo povečali za 4 dializna mesta na skupno 22 postelj. Leta 1999 so pričeli izvajati kontinuirne metode nadomestnega zdravljenja (kontinuirno veno-vensko hemodializo in hemodialfiltracijo) pri kritično bolnih v intenzivnih enotah kirurgije in internistike. Leta 2000 smo po adaptaciji prostorov pričeli izvajati peritonealno dializo, tako kontinuirano ambulantno kot avtomatizirano peritonealno dializo. Od leta 2001 naprej smo postopoma izvajali vse več vstavitev centralnih dializnih venskih katetrov in v nekaj letih prevzeli izvajanje teh posegov za kronične dializne bolnike v dializnem centru ter za bolnike z akutno ledvično odpovedjo, hospitalizirane na Oddelku za nefrologijo. Večino katetrov uvedemo v desno veno jugularis interno, zaradi varnosti bolnikov uporabljamo ultrazvok. V januarju 2009 se je pričela obnova oddelka, delna otvoritev prenovljenega, sodobnega oddelka s povsem novo opremo (dializni aparati, dve reverzni osmozi, centralni razvod kislih koncentratov, 32 bolniških postelj in ležalnikov) je bila aprila 2009, v celoti pa je bil oddelek predan svojemu namenu 24. junija 2009. 

Aprila 2009 smo pričeli z on-line hemofiltracijo in hemodiafiltracijo pri več kot 90% bolnikov s končno ledvično odpovedjo. Leta 2008 smo pričeli izvajati citratno hemodializo.

Za antikoagulacijo med hemodializo uporabljamo standardni heparin, nizkomolekularni heparin ter 4% trinatrijev citrat, ki omogoča varno izventelesno antikoagulacijo in je namenjen predvsem za bolnike z nevarnostjo krvavitve.

V letu 2010 smo pričeli izvajati merjenje hitrosti pulznega vala in popustljivosti arterij, uvedli pa smo tudi membransko plazmaferezo. V intenzivnih enotah smo poleg kontinuirnih hemodializnih metod pričeli izvajati še intermitentne hemodialize in hemodiafiltracije.

Trenutno zdravimo 140 bolnikov s končno ledvično odpovedjo, od teh je več kot 90 % na nadomestnem zdravljenju s hemodializo/hemodiafiltracijo.
V letu 2012 so na našem Oddelku za dializo redno zaposleni 3 specialisti internisti, 8 diplomiranih medicinskih sester in 22 srednjih medicinskih sester.
Dializni center UKC Maribor je v letu 2012 sodoben dializni center z najmodernejšo dializno tehnologijo priprave permeata, centralno pripravo kislih koncentratov, dializni aparati pa omogočajo izvedbo hemofiltracijskih metod, ki omogočajo večjo hemodinamsko stabilnost bolnika, boljši očistek srednjih molekul in toksinov, zmanjšanje občutka žeje in utrujenosti po zdravljenju in na splošno boljše počutje bolnika. Tako večji del (ca. 90%) naših bolnikov v letu 2012 zdravimo z on-line hemodiafiltracijo (večinoma postdilucijsko). 

Za uspešno dializno dejavnost je nujno potrebno sodelovanje z ostalimi strokami, zato že vrsto let uspešno sodelujejo z Oddelki za nefrologijo, žilno kirurgijo, radiologijo, abdominalno kirurgijo, internistično intenzivno medicino, anesteziologijo, perioperativno intenzivno terapijo ter občasno še z nekaterimi drugimi.