Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Dejavnost oddelka

Izvajamo:

 • nadomestno zdravljenje akutne in končne ledvične odpovedi s hemodializo in peritonealno dializo
 • on-line hemodiafiltracijo
 • kontinuirne hemodializne metode (kontinuirana venovenska hemofiltracija -CVVH, kontinuirana venovenska hemodializa - CVVHD, kontinuirana venovenska hemodiafiltracija - CVVHDF)      
 • membransko plazmaferezo, (v pripravi tudi imunoadsorbcija)
 • pripravo bolnikov s kronično ledvično boleznijo (»preemptive«) in končno ledvično odpovedjo na transplantacijo ledvice
 • ultrazvočne preiskave žilja zgornjih okončin pred konstrukcijo arteriovenske fistule
 • vstavitev dializnih katetrov v centralne vene
 • ledvično biopsijo
 • določitev tekočinskega stanja bolnika (»Body Composition Monitor«) in meritve premera spodnje votle vene
 • 24-48 urno ambulantno merjenje krvnega tlaka
 • merjenje hitrosti karotidno-femoralnega pulznega vala in popustljivosti arterij (stiffness) 

V letu 2011 smo opravili sledeče število dializnih postopkov in plazmaferez:

SKUPNO ŠTEVILO DIALIZ: 21.310
KRONIČNA HEMODIALIZA: 402
AKUTNA HEMODIALIZA: 494
HEMOFILTRACIJA:  18.142
PERITONEALNA DIALIZA:  549
AVTOMATIZIRANA PERITONEALNA DIALIZA: 1723
MEMBRANSKA PLAZMAFEREZA: 62